Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Długosza w Sandomierzu

Dane adresowe:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza
27-600 Sandomierz, ul. Parkowa 1
Tel. (15) 832-24-10; fax.: (15) 832-00-93.
Filia Nr 1 ul. Armii Krajowej 5 A tel. (15)  824-18-08
Filia Nr 2 ul. Portowa 24  tel. (15) 832-82-88. 

strona internetowawww.sandomierz.naszabiblioteka.com

e-mail: mbp.sandomierz@poczta.onet.pl   


NIP: 864-17-63-500
REGON:  260021727  

Kierownictwo:

Dyrektor -  Barbara Rożek, wykształcenie wyższe bibliotekarskie
Główna Księgowa - Dorota Bielecka, wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

Forma prawna: instytucja kultury, jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz posiadająca osobowość prawną.
 

Podstawy prawne- przedmiot działalności, organizacja:
- Uchwała Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, [pobierz] 
- Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu  [pobierz]

Zał. Nr 1 Statut MBP im. Jana Długosza w Sandomierzu  [pobierz]  
Zał. Nr 2 Regulamin Organizacyjny  MBP im. Jana Długosza w Sandomierzu  [pobierz]
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego MBP im. Jana Długosza w Sandomierzu  [pobierz]


 

 

Instrukcje:
Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

Zakładowy plan kont MBP.

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - w godzinach pracy Biblioteki:

- Wypożyczalnia, Czytelnia:
poniedziałek, sobota  w godz.: 10.00 – 15.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.: 9.00 – 18.00
- Dział Zbiorów Specjalnych:
poniedziałek w godz. 10.00 – 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 18.00, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 15.00, w sobotę nieczynny.
- Oddział dla Dzieci, Filia Nr 1, Filia Nr 2:
poniedziałek, sobota w godz. 10.00 – 15.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 17.00
- Dział Zbiorów Audiowizualnych - ul. Parkowa 1
- poniedziałek w godz. 10.00 - 15.00,
- wtorek, w godz. 11.00 - 18.00,
- środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
- sobota: nieczynne

 

 Majątek: (budynki i wyposażenie jest własnością Gminy Sandomierz).
Rejestry, ewidencje archiwa:
1. Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej
      -częściowo do wglądu.
2. Rejestr pracowniczy – niejawny.
3. Rejestr zamówień publicznych – częściowo do wglądu.
4. Księga inwentarzowa księgozbioru - do wglądu.
5. Księga inwentarzowa - do wglądu.
6. Książka kontroli - na wniosek.
7. Archiwum - na wniosek.
Uwaga:Zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach dane są udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej przy uwzględnieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Ogłoszenia:

  1. Zamówienia publiczne
  2. Nabór na wolne stanowiska pracy.(aktualnie brak wolnych stanowisk pracy).

Opracowała:
Barbara Rożek
Dyrektor MBP

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2017 10:05
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 13.03.2017 10:05. Odsłon 5408, Wersja 61ikona drukuj
Wersja : lewy  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Początek strony