Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 36/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2020 rok  [pobierz]

 

Uchwała Nr 37/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 lutego 2020
r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza  [pobierz]


Uchwała Nr 61/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami  [pobierz]

 

Uchwała Nr 95/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza  [pobierz]


Uchwała Nr 96/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2020 r. po zmianach  [pobierz]

 

Uchwała Nr 123/2020  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2020 roku  [pobierz]

 

Uchwała Nr 199/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Sandomierz  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 28.12.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2020 10:21. Odsłon 759, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony