Inwestycje - Rok 2005

WYDZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

ul. Opatowska 1 , Sandomierz, tel. 0/15 644-01-28

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Grzegorz Cież

 

Informacja o inwestycjach realizowanych

 przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny

w  2005 roku.

 

Zadania zakończone :

 

 1. modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Portowej-wymiana pomp z wyposażeniem i podłączeniem elektrycznym - szt 4, rurociągi odpływowe tłoczne , studnia rozprężna tłoczna,  zasilanie energetyczne pompowni.
 2. kanalizacja w prawobrzeżnej cz. miasta

      wybudowano:

              -40,5 km sieci kanalizacji ciśnieniowej,

              -1 przepompownie główną,

              -12 przepompowni sieciowych,

              -357 przepompowni przydomowych,

              -podłączono do kanalizacji 472 domy.

 3. wodociąg w ul. Chwałeckiej - wodociąg -sieć główna PCV D-90 mm, długości L= 510mb,  hydrant żelbetowy D-80mm, komora żelbetowa wodomierzowa.
 4. kanalizacja sanitarna w ul. Patkowskiego - kanalizacja sanitarna PCV DN 200mm, całkowita długość  658 mb, 25 szt studni  kanalizacyjnych betonowych DN 1200 mm.
 5. budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Morelowej- rurociąg PVC - 75mb, PE-95mb, studnien rewizyjne betonowe - 3 szt., przepompownia ścieków WS800 ze skrzynka sterowniczą, zasilanie elektryczne pompowni.
 6. oświetlenie ul. Trześniowskiej - dobudowa oświetlenia (4 słupy) i linii kablowej.
 7. kanalizacja deszczowa w ul. Portowej -rurociąg PVC -250mb, studnie rewizyjne - szt 6, studzienki ściekowe - 7 szt.
 8. oświetlenie uliczne ul.  Panoramiczna i Młyńska  - nowa  linia wydzielonego oświetlenia ulicznego o łącznej długości 712 mb, słupy oświetleniowe stalowe na fundamentach z oprawami - szt.14.
 9. zasilanie energetyczne pompowni ścieków - 4 bloki przy ul. Portowej -
 10. budowa miejsc postojowych na  ul. Baczyńskiego - nawierzchnia z polbruku gr. 8cm na podbudowie - 650m2.
 11. remont nawierzchni : ul. Marynarska- nawierzchnia asfaltobetonowa - 700m2, Polna-nawieczchnia asfaltobetonowa - 1321m2, Błonie-nawierzchnia asfaltobetonowa - 2779m2.
 12. budowa ul. Kruczej nawierzchnia z polbruku - 2108m2, kanalizacja deszczowa - kanały z rur PVC-śr. 312,250,200  , studnie rewizyjne- szt.15, kanalizacja sanitarna: kanały z rur PVC, studnie rewizyjne -szt. 14.
 13. budowa parkingu i dróg dojazdowych na placu targowym przy ul. Żwirki i Wigury - nawierzchnia z polbruku 5864m2.
 14. remont chodnika i wjazdów w ul. Reformackiej- nawierzchnia chodników (400m2 ) i wjazdów z polbruku,
 15. remont chodnika w ul. Powiśle - chodnik z polbruku - 110m2.
 16. oczyszczalnia ścieków przy ul. Lubelskiej (27,29)-.biologiczna oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny, pompownia ścieków podczyszczonych, studzienka rozdzielna, 2 reaktory biologiczne z oprzyrządowaniem, studzienka zbiorcza, studzienka wodomierzowa)
 17. budowa ul. Dąbrowskiego-nawierzchnia asfaltobetonowa,  wpusty uliczne

 

 

Zadania w trakcie realizacji :

 1. modernizacja infrastruktury drogowej m.Sandomierza (ul. Dobkiewicza, ul.L.Czarnego, ul. Miła, ul. Energetyczna).

 

Opracowane projekty:

    

1. budowa parkingów i dróg dojazdowych na placu targowym ul. Żwirki i Wigury.

2.modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Powisle

3.kanalizacja deszczowa w ul. Ogrodowej

4.Kanalizacja sanitarna w ul. Patkowskiego

5.kanalizacja sanitarna w lewobrzeżnej cz. miasta w ulicach: Rokitek, Partyzantów, II Pułku Piechotu Legionów, Salve Regina, Krakowska, Kręta

6. kanalizacja sanitarna w ul. Wojska Polskiego

7.oczyszczalnia ścieków przy ul. Lubelskiej

 

Projekty w trakcie opracowania:

 1. projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta.
 2. projekt rewitalizacji Bulwaru Piłsudskiego.

 

 

Oprac.Iwona Żwirek 

   

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 07.04.2006 8:49
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 07.04.2006 8:49. Odsłon 4006, Wersja 17ikona drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony