Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

 

  1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów [pobierz]
  2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków [pobierz]
  3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie [pobierz]
  4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
  5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [pobierz]

  6. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze roku 2013 - opis  [pobierz]
  7. Realizacja planu dochodów budżetu od początku roku do dnia 30.06.2013 r. - tabela  [pobierz]
  8. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze roku 2013 - opis  [pobierz]

  9. Realizacja planu wydatków budżetu od początku roku do dnia 30.06.2013 r. - tabela  [pobierz]
10. Zmiany w planie wydatków  [pobierz]

11. Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 30.06.2013 r.  [pobierz]
12. Realizacja inwestycji w I półroczu 2013 roku  [pobierz]
13. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2013 roku  [pobierz]
14. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych  [pobierz]

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.10.2013 11:50
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.10.2013 11:50. Odsłon 1475, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony