wykonanie budżetu za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów- tabela [pobierz załącznik]
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów- opis [pobierz załącznik]
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków- tabela [pobierz załącznik]
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków- opis [pobierz załącznik]
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji [pobierz załącznik]
6. Fundusz Ochrony Środowiska [pobierz załącznik]
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek [pobierz załącznik]
8. Wykorzystanie dotacji [pobierz załącznik]
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie [pobierz załącznik]
10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]
11. Sprawozdanie o stanie należności [pobierz załącznik] [pobierz załacznik]

Informacja zatwierdzona przez Klaudia Cetnarska dnia 26.02.2014 11:02
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2014 11:02. Odsłon 1896, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony