Rok 2007
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XVI/142/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-142-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/145/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana: XXXVI/332/2006

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-145-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/144/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-144-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/146/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-146-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/149/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-149-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/143/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana: XV/134/2007

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/150/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana: V/41/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-150-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/148/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-148-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XVI/147/2007, Z dnia: 19.12.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvi-147-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/141/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-141-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/140/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego od 01.01.2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-140-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007 , wersja 1
Numer: XV/124/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-124-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/123/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: IV/36/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-123-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/127/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-127-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/136/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-136-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/132/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/139/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: VII/62/2007

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-139-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/138/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/128/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-128-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/137/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-137-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/129/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: XXXI/283/2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-129-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007 , wersja 1
Numer: XV/130/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: XXXI/285/2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2008 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-130-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.12.2007 , wersja 1
Numer: XV/133/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-133-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.01.2008 , wersja 1
Numer: XIV/125/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-125-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/134/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Zarzekowice w Sandomierzu.(Uchwała straciła moc w wyniku podjęcia uchwały Nr XVI/143/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.).
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/135/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: V/48/2007

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008 , wersja 1
Numer: XV/126/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-126-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.02.2008 , wersja 1
Numer: XV/131/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana: XIV/117/2007

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „STARÓWKA” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.

Uchwała unieważniona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt - II SA/Ke 772/11

Informacja zatwierdzona przez Jadwiga Rostocka dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.01.2015 , wersja 2
Numer: XIV/116/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do przygotowania dokumentacji budowlano – wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 777 relacji Sandomierz – Annopol na odcinku Sandomierz – Trójca.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-116-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/114/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-114-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/115/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-115-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/108/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-108-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/113/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-113-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/109/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-109-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/112/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-112-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/120/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-120-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/119/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana: XII/103/2004

W sprawie zmiany Statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-119-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/121/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze składu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do Miejskiej Rady Sportu w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-121-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/122/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza” do roku 2015.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIV/117/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana:  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Starówka" w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.Uchwała straciła moc w związku z podjęciem w dniu 28.11.07 r. Uchwały Nr XV/131/2007.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.10.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.01.2008 , wersja 3
Numer: XIV/118/2007, Z dnia: 10.10.2007, Zmieniana: IX/72/2007

W sprawie zmiany uchwały o uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxiv-118-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: XIII/106/2007, Z dnia: 13.09.2007, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/96/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-96-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/104/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierz do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-104-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/99/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-99-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/105/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-105-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/98/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-98-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.11.2007 , wersja 1
Numer: XII/103/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008 , wersja 1
Numer: XII/97/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana: XIV/118/2004

zmieniająca uchwałę Nr XIV/118/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia: „ programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2004 – 2008”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-97-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007 , wersja 1
Numer: XXII/101/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-101-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2008 , wersja 1
Numer: XII/102/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana:  

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu.Organ Nadzoru stwierdził nieważność (Pismo znak: NK.I-0911/126/2007 z 12.10.2007 r.)
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.12.2007 , wersja 1
Numer: XII/100/2007, Z dnia: 29.08.2007, Zmieniana: VI/51/2007

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale VI/51/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-100-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2007 , wersja 1
Numer: XI/83/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza – Etap I.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-83-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/89/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/88/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-88-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/91/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana: VI/57/2007

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-91-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/86/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-86-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/90/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/93/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-93-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/87/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana: XXXVII/352/2006

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/92/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do współdziałania w zakresie funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wraz z Powiatem Sandomierskim i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-92-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/85/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxi-85-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2007 , wersja 1
Numer: XI/84/2007, Z dnia: 04.07.2007, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu./Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dnia 30 lipca 2007 r. Znak: 0911/114/07 - Organ Nadzoru stwierdził nieważność uchwały.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2007 , wersja 1
Numer: X/78/2007, Z dnia: 13.06.2007, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-78-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.09.2007 , wersja 1
Numer: X/81/2007, Z dnia: 13.06.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-81-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007 , wersja 1
Numer: X/80/2007, Z dnia: 13.06.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-80-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007 , wersja 1
Numer: X/82/2007, Z dnia: 13.06.2007, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-82-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2007 , wersja 1
Numer: X/79/2007, Z dnia: 13.06.2007, Zmieniana:  

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniax-79-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.09.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.09.2007 , wersja 1
Numer: IX/72/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana: IV/35/2007

w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-72-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/70/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-70-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/71/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza ustalenia cen za ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi i ustalenia cen za wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium zakładowym dla Klientów zewnętrznych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-71-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/75/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-75-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/73/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” w części dotyczącej miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-73-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/76/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-76-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: IX/74/2007, Z dnia: 30.05.2007, Zmieniana: XXXVI/338/2006

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaix-74-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2007 , wersja 1
Numer: VIII/69/2007, Z dnia: 17.05.2007, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie części wkładu niezbędnego do realizacji projektu pn. „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu – etap I” – ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaviii-69-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.05.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2007 , wersja 1
Numer: VII/67/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – etap II”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-67-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/63/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-63-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/66/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-66-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/62/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana: XXXVI/342/2006

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/64/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana: XI/93/2003

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-64-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/61/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-61-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/65/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastami: Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-65-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VII/68/2007, Z dnia: 25.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavii-68-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/52/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-52-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/53/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana: III/12/2006

w sprawie zmian w Uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr III/12/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-53-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/54/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-54-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/56/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/55/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi_55_07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/49/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/59/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-59-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/57/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana: V/47/2007

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-57-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/60/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-60-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/58/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Harańczyka – Kierownika Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-58-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/50/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-50-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: VI/51/2007, Z dnia: 04.04.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniavi-51-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.04.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2007 , wersja 1
Numer: V/48/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana: XXXIV/319/2006

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/41/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana:  

sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-41-07.doc
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/47/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana: XXII/190/2005

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-47-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2007 , wersja 1
Numer: V/44/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana:  

w sprawie cofnięcia desygnacji przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-44-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/46/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana: XI/93/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-46-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/45/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-45-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/40/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Panu Wiesławowi Myśliwskiemu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-40-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/42/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-42-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: V/43/2007, Z dnia: 07.03.2007, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniav-43-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.03.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.05.2007 , wersja 1
Numer: IV/29/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-29-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/39/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana: XXXI/287/2005

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-39-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2007 , wersja 2
Numer: IV/36/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/28/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania delegata Gminy Sandomierz do Związku Miast Nadwiślańskich.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-28-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/27/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-27-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/22/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-22-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/21/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-21-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/25/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie cofnięcia desygnacji przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-25-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/26/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-26-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/33/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny, a następnie na jej zbycie w drodze przetargu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-33-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/38/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana: XXXVIII/363/2006

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-38-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/30/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-30-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/37/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana: XXXI/288/2005

o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-37-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/35/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-35-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/31/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-31-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/32/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-32-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/23/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-23-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/34/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana: XXXVI/329/2006

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/329/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-34-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/24/2007, Z dnia: 31.01.2007, Zmieniana:  

w sprawie cofnięcia desygnacji przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaiv-24-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2007 , wersja 1
Strony:
Początek strony