uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 101/2008
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego
[pobierz]


Uchwała Nr 102/2009
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Sandomierza na 2010 rok [pobierz]


Uchwała Nr 103/2009
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu [pobierz]


Uchwała Nr 53/2010
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2009 rok [pobierz]


Uchwała Nr 93/2010
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierz za I półrocze 2010 roku [pobierz]


Informacja zatwierdzona przez Klaudia Cetnarska dnia 25.10.2010 11:56
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 25.10.2010 11:56. Odsłon 1590, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony