Rok 2005
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXII/296/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-296-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/300/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana: XXII/192/2005

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania długu i spłat zobowiązań w roku budżetowym 2005.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-300-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/294/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-294-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 2
Numer: XXXII/298/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-298-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/301/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana: XXXI/286/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 01.01.2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-301-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/295/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-295-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/304/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego „SZPITAL” w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-304-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/302/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „MOKOSZYN” wraz z terenami przyległymi w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-302-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/299/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-299-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/297/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-297-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/303/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-303-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXII/305/2005, Z dnia: 28.12.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-305-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.12.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.02.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/284/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-284-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/276/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-276-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/286/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana: XIX/177/2004

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów od 01.01.2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-286-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/281/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-281-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/275/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-275-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/280/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-280-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/293/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-293-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/291/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana: XXV/232/2005

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-291-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.01.2006 , wersja 2
Numer: XXXI/279/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-279-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/283/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-283-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/290/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-290-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.01.2006 , wersja 3
Numer: XXXI/287/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-287-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/278/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-278-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/288/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-288-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/277/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie zamiany nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-277-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/292/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana: VII/69/2003

w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-292-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/285/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana: XXI/185/2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-285-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/282/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.01.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/289/2005, Z dnia: 30.11.2005, Zmieniana: VIII/74/2003

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-289-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.01.2006 , wersja 3
Numer: XXX/272/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana: XXIV/215/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-272-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/265/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/271/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-271-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.12.2005 , wersja 1
Numer: XXX/273/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt bezdomnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-273-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.12.2005 , wersja 1
Numer: XXX/269/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego Uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 175, poz. 2185 z dnia 10.12.2002 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-269-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/266/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-266-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/267/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. SANDOMIERZA, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-267-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/270/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-270-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.12.2005 , wersja 1
Numer: XXX/268/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulic: ul. Lubelskiej i ul. Zamiejskiej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-268-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.11.2005 , wersja 1
Numer: XXX/274/2005, Z dnia: 12.10.2005, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-274-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.12.2005 , wersja 1
Numer: XXIX/264/2005, Z dnia: 10.09.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.09.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/263/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-263-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/262/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana: II/4/2002

zmieniająca uchwałę Nr II/4/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-262-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/261/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana: XI/93/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-261-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/257/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-257-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/254/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-254-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/258/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-258-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/253/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana: XXV/228/2005

zmieniająca uchwałę Nr XXV/228/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-253-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/255/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-255-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/252/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana: XXIII/198/2005

zmieniająca uchwały: Nr XXIII/198/2005 i Nr XXIII/208/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-252-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/251/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wzorów insygniów samorządowych Miasta Sandomierza: łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta oraz łańcucha Burmistrza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-251-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/256/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-256-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/259/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania długu i spłat zobowiązań w roku budżetowym 2005.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxviii-259-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/251/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wzorów insygniów samorządowych Miasta Sandomierza: łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta oraz łańcucha Burmistrza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-251-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVIII/252/2005, Z dnia: 31.08.2005, Zmieniana: XXIII/198/2005

zmieniająca uchwały: Nr XXIII/198/2005 i Nr XXIII/208/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.08.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.10.2005 , wersja 1
Numer: XXVII/250/2005, Z dnia: 21.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvii-250-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/247/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-247-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/249/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Nadbrzezie" na obszarze miasta Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-249-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/239/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-239-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/237/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana: XI/93/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-237-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/235/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-235-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 2
Numer: XXVI/246/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie budowy lokali socjalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-246-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/236/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana: V/44/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-236-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/240/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania: "Remont Stadionu Miejskiego w Sandomierzu - projekt".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-240-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/241/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-241-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/245/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-245-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/244/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.09.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/248/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-248-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/243/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągniecia zobowiązania wekslowego i złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z realizacją projektu p.n. "Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Sandomierza", prowadzonego w ramach ZPORR, Priorytet I "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.1. 1 "Infrastruktura drogowa".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-243-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/242/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w związku z realizacją projektu p.n."Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza", prowadzonego w ramach ZPORR, Priorytet I "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.4 "Rozwój turystyki i kultury".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-242-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXVI/238/2005, Z dnia: 06.07.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxvi-238-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.07.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.08.2005 , wersja 1
Numer: XXV/226/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim - "Zieleniaku" zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-226-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/228/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana:  

w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-228-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/224/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/225/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: XII/107/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-225-2005 zm.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/232/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: XIX/172/2004

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/231/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: XXIII/199/2005

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-231-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2006 , wersja 2
Numer: XXV/229/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-229-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/233/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: II/6/2002

zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-233-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/234/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Sandomierza na lata 2004 - 2006
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/227/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: XXII/192/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-227-2005 zm.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXV/230/2005, Z dnia: 15.06.2005, Zmieniana: XXII/192/2005

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxv-230-2005 zm.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.06.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.07.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/218/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy placu w mieście Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-218-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/213/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Jego Ekscelencji Księdzu Doktorowi Marianowi Zimałkowi, Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-213-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/222/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-222-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/219/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie wzniesienia w Sandomierzu pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-219-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/214/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana: XXII/192/2005

w sprawie zmian z budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-214-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/217/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/215/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/223/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/212/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-212-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/221/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe przez osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-221-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/216/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-216-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.04.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2005 , wersja 1
Numer: XXIV/220/2005, Z dnia: 20.04.2005, Zmieniana:  

w sprawie ufundowania i wzniesienia pomnika w Sandomierzu upamiętniającego XXV rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiv-220-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/195/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-195-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 2
Numer: XXIII/197/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska" w Sandomierzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/330/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2001 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 9, poz. 101 z dnia 4 lutego 2002 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-197-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/199/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2006 , wersja 1
Numer: XXIII/207/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-207-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/209/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-209-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/206/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-206-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/194/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-194-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 2
Numer: XXIII/200/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/204/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-204-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/198/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-198-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/202/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-202-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/201/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-201-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/205/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-205-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/208/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz" oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-208-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2005 , wersja 1
Numer: XXIII/210/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza -„Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-210-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/211/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana: XII/103/2004

w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu - jednostki budżetowej Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/203/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxiii-203-2005.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2008 , wersja 1
Numer: XXIII/196/2005, Z dnia: 15.03.2005, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Starówka" w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi.

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.06.2005 r.

 

Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 15.03.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.01.2015 , wersja 2
Numer: XXII/192/2005, Z dnia: 23.02.2005, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na rok 2005 (UWAGA! Tekst uchwały wraz z załącznikami znajduje się w katalogu: PRAWO LOKALNE > Budżet Miasta Sandomierza)
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.02.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2005 , wersja 1
Numer: XXII/193/2005, Z dnia: 23.02.2005, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-193-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.02.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2005 , wersja 1
Numer: XXII/191/2005, Z dnia: 23.02.2005, Zmieniana:  

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-191-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.02.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2005 , wersja 1
Numer: XXII/190/2005, Z dnia: 23.02.2005, Zmieniana: VI/62/2003

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxii-190-2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.02.2005.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2005 , wersja 2
Strony:
Początek strony