Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LXVI/857/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_857_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/869/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: IX/55/2015

w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_869_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.11.2018 , wersja 2
Numer: LXVI/854/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_854_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/863/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_863_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/869/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: IX/55/2015

w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_869_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/856/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: LXIV/848/2018

zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_856_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/858/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_858_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/862/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_862_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/870/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: XXXIX/485/2017

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_870_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/861/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_861_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/866/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_866_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/864/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI 864 2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/859/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_859_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/860/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_860_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2018 , wersja 3
Numer: LXVI/865/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_865_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/868/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_868_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/867/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI-867-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXVI/855/2018, Z dnia: 17.10.2018, Zmieniana: LXIV/847/2018

zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXVI_855_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 17.10.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.10.2018 , wersja 1
Numer: LXV/852/2018, Z dnia: 24.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 24.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: LXV/850/2018, Z dnia: 24.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 24.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: LXV/851/2018, Z dnia: 24.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 24.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: LXV/853/2018, Z dnia: 24.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXV_853_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 24.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/829/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_829_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/842/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2019 roku zadania pn. "Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do 1+856".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_842_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/840/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_840_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/833/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_833_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/849/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_849_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/828/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_828_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/841/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_841_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/830/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_830_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/837/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_837_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/831/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_831_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/845/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_845_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/836/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_836_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/844/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_844_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/827/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_827_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/847/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: X/80/2011

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_847_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/839/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_839_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/835/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_835_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/838/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_838_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/843/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_843_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/846/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: LIX/768/2018

w sprawie zmian w uchwale Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_846_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/834/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_834_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/832/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_832_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIV/848/2018, Z dnia: 19.09.2018, Zmieniana:  

w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIV_848_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 19.09.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/825/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: XLII/542/2017

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_825_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/822/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_822_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/818/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_818_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/821/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_821_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/823/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: XXXIX/485/2017

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_823_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/824/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: XI/87/2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_824_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/820/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_820_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/819/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_819_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/816/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_816_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/826/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: LI/697/2018

w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_826_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/817/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_817_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/807/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana: LV/737/2018

Zmieniająca uchwałę nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_807_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/806/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana: LV/736/2018

Zmieniająca uchwałę nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_806_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/809/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana: XLVII/596/2017

Zmieniająca uchwałę Nr XLVII/596/2017 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_809_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/815/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_815_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/812/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_812_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/814/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_814_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/810/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana: XXXV/429/2016

Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_810_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/811/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_811_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/808/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_808_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXIII/813/2018, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  

W sprawie emisji obligacji komunalnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXIII_813_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 31.08.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.08.2018 , wersja 1
Numer: LXII/804/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: XXXIX/342/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_804_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/805/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: XVI/157/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_805_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/790/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_790_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/801/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: XVIII/152/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Chwałki I" w Sandomierzu, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 poz. 16 ze zm.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_801_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2018 , wersja 2
Numer: LXII/798/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w Sandomierzu w ramach pomocy de minimis
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_798_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/803/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: XLIX/665/2017

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_803_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/791/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn. "Remont ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do km 1+856"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_791_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/796/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_796_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/800/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu" w naborze wniosków w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.02.00-IŻ.00-26-197/18 w ramach Działania 4.2. "Gospodarka odpadami" Osi priorytetowej 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202 w terminie do dn. 26.07.2018 i zapewnienie wkładu własnego na realizację tej inwestycji w latach 2018-2020
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_800_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/802/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_802_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/799/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_799_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 2
Numer: LXII/792/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/797/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018 - 2035
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_797_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/794/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_794_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/793/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_793_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/795/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: LIII/714/2018

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_795_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXII/789/2018, Z dnia: 04.07.2018, Zmieniana: III/4/2014

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLXII_789_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 04.07.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.07.2018 , wersja 1
Numer: LXI/788/2018, Z dnia: 25.06.2018, Zmieniana:  

w rocznicę 200-lecia Diecezji Sandomierskiej
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 25.06.2018.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 25.06.2018 , wersja 1
Numer: LX/786/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_786_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/783/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_783_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/787/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: LVII/748/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_787_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/785/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2035
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_785_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/780/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_780_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/781/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_781_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LX/784/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_784_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jerzy Żyła dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: LX/782/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLX_782_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2018 , wersja 2
Numer: LIX/772/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: LIII/712/2018

w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/767/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_767_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/776/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XXXIX/485/2017

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_776_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/760/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_760_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/759/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_759_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 2
Numer: LIX/770/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_770_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/764/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_764_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/766/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2018 , wersja 4
Numer: LIX/765/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_765_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/774/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XX/193/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_774_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/777/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_777_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/768/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_768_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/761/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_761_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/769/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XXII/230/2016

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_769_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/773/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XXIV/264/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_773_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 2
Numer: LIX/758/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_758_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 2
Numer: LIX/775/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_775_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/762/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_762_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/771/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XXIV/263/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_771_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/778/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_778_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/763/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_763_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LIX/779/2018, Z dnia: 30.05.2018, Zmieniana: XLVI/588/2017

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLIX_779_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/756/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana: XLVI/586/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/586/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu"
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/755/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2018 , wersja 1
Numer: LVIII/757/2018, Z dnia: 09.05.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2018 , wersja 1
Numer: LVII/745/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018 - 2031
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_745_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/744/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_744_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/748/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_748_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/753/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana: XL/516/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_753_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/739/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_739_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/747/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w drodze darowizny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_747_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/749/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana: XXXIX/472/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_749_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/743/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_743_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/746/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_746_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Numer: LVII/751/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaLVII_751_2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Piotr Chojnacki dnia 30.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.04.2018 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony