Wykonanie budżetu na koniec III kw. 2014 r.

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  NA  KONIEC  III  KWARTAŁU  ROKU  2014

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września roku 2014  [pobierz]

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014  [pobierz]  

3. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału roku 2014  [pobierz]  

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału roku 2014  [pobierz]  

5. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014  [pobierz]  
Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 02.11.2015 8:26
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2015 8:26. Odsłon 1388, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony