Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10.04.2019 r.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn. UA.6721.15.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 1 MPZP osiedla Chwałki I w Sandomierzu oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w MPZP

Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 18.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla trzeciej aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza.

Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla drugiej aktualizacji dokumentu " Plan Gospodarki Nisjoemisyjnej dla miasta Sandomierza"

Aktualizacja: 09.11.2017 Utworzono: 09.11.2017
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystapienia do II Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 21.07.2017 Utworzono: 21.07.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. opracowania aktualizacji " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".

Aktualizacja: 14.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew

Aktualizacja: 12.06.2017 Utworzono: 12.06.2017
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskopwych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kamień Plebański

Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

o wydaniu decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew

Aktualizacja: 09.02.2017 Utworzono: 09.02.2017
Obwieszczenie Burmistrza Mista Sandomierza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza".

Aktualizacja: 06.02.2017 Utworzono: 06.02.2017
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023"

Aktualizacja: 15.12.2016 Utworzono: 15.12.2016
Informacja Burmistrza o publicznie dostępnym wykazie danych

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu

Aktualizacja: 13.10.2016 Utworzono: 13.10.2016
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "KAMIEŃ PLEBAŃSKI"

w dniach od 24 października 2016 do 23 listopada 2016

Aktualizacja: 13.10.2016 Utworzono: 13.10.2016
Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.06.2016 Utworzono: 22.06.2016
Informacja Burmistrza o publicznie dostępnym wykazie danych

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.06.2016 Utworzono: 22.06.2016
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych."

Aktualizacja: 09.03.2016 Utworzono: 09.03.2016
Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 5

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmiany Studium.

Aktualizacja: 19.08.2015 Utworzono: 19.08.2015
Wyłożenie do wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 03.08.2015 Utworzono: 03.08.2015
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem MPZP

dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.

Aktualizacja: 03.08.2015 Utworzono: 03.08.2015
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem MPZP

dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu.

Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 kwietnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że w dniu 03 kwietnia 2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

Aktualizacja: 10.04.2015 Utworzono: 10.04.2015
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr II MPZP osiedla "Ożarowska" w Sandomierzu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 17.03.2015 Utworzono: 17.03.2015
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr II MPZP dla osiedla

budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska" w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 17.03.2015 Utworzono: 17.03.2015
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr III MPZP dla osiedla "Kruków"

w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 18.02.2015 Utworzono: 18.02.2015
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr III MPZP

dla osiedla "Kruków" w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 18.02.2015 Utworzono: 18.02.2015
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem MPZP

dla terenów ulic: Polnej, Partyzantów, Salve Regina w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 03.02.2015 Utworzono: 03.02.2015
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenów w rejonie ulic:

Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 03.02.2015 Utworzono: 03.02.2015
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn.: WPN-I.6401.86.2013.PS.11 - o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego

Aktualizacja: 22.01.2015 Utworzono: 22.01.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29.12.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnionego Raportu oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 12.01.2015 Utworzono: 12.01.2015
Obwieszczenia Regionalego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn.: WOO-I.4233.5.2014.KT.11 i WOO-I.4233.5.2014.KT.12. W/w organ zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2014 r.

sygn. IN-II.7840.1.178.2014 - dotyczy przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 16.10.2014 Utworzono: 16.10.2014
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

z dnia 29 września 2014 r., sygn. OS.WS.7322.59.2014, OS-WS.KW-695/14

Aktualizacja: 10.10.2014 Utworzono: 10.10.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 02 października 2014 r., sygn. WOO-I.4233.5.2014.KT.3

Aktualizacja: 08.10.2014 Utworzono: 08.10.2014
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 25.09.2014 Utworzono: 25.09.2014
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem MPZP

osiedla "CHWAŁKI I" w Sandomierzu.

Aktualizacja: 25.09.2014 Utworzono: 25.09.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 2 września 2014 r., o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Aktualizacja: 04.09.2014 Utworzono: 04.09.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2014 r.

dotyczące przedsięwzięcia pn.: " Modernizacja systemu magazynowania wodoru polegająca na wymianie zbiorników służących do jego przechowywania".

Aktualizacja: 02.06.2014 Utworzono: 02.06.2014
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu magazynowania wodoru polegająca na wymianie zbiorników służących do jego przechowywania".

Aktualizacja: 02.06.2014 Utworzono: 02.06.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2014 r.

sygn. NK.6220.19.2013.AKE.35. Dokument dotyczy przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 27.05.2014 Utworzono: 27.05.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2014 r.

sygn. NK.6220.19.2013.AKE.31. Dokument dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 27.05.2014 Utworzono: 27.05.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 19 maja 2014 r., sygn. WOO-I.070.19.2014.MM.1

Aktualizacja: 20.05.2014 Utworzono: 20.05.2014
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP dla terenu przy ul. Słowackiego

w Sandomierzu oraz opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko tegoż miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Aktualizacja: 09.05.2014 Utworzono: 09.05.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. WOO-II.4240.88.2014.IKG.5

Aktualizacja: 08.05.2014 Utworzono: 08.05.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Marszałek Województwa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.:

Aktualizacja: 07.05.2014 Utworzono: 07.05.2014
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygn. NK.6220.19.2013.AKE.26 - dotyczy przebudowy ul. Lubelskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Dokument dotyczy przebudowy ul. Lubelskiej w Sandomierzu. Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji

Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Informacja w sprawie przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu.

W związku z toczącym się postępowaniem ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania,

Aktualizacja: 20.03.2014 Utworzono: 20.03.2014
Przebudowa ul. Lubelskiej w Sandomierzu - informacja w sprawie uzupełnienia dokumentacji.

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia,

Aktualizacja: 20.03.2014 Utworzono: 20.03.2014
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza

dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu magazynowania wodoru polegająca na wymianie zbiorników służących do jego przechowywania".

Aktualizacja: 18.03.2014 Utworzono: 18.03.2014
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr 4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji systemu magazynowania wodoru polegająca na wymianie zbiorników służących do jego przechowywania.

Aktualizacja: 07.03.2014 Utworzono: 07.03.2014
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr II

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "OŻAROWSKA" w Sandomierzu

Aktualizacja: 26.02.2014 Utworzono: 26.02.2014
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr II

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "OŻAROWSKA" w Sandomierzu.

Aktualizacja: 26.02.2014 Utworzono: 26.02.2014
Informacja dotycząca przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że pismem z dnia 06.02.2014 r. dokonał uzupełnienia dokumentacji przedłożonej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

Aktualizacja: 07.02.2014 Utworzono: 07.02.2014
Informacja dotycząca przebudowy ulicy Lubelskiej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że dnia 27.01.2014 r. dokonał uzupełnienia dokumentacji przedłożonej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualizacja: 29.01.2014 Utworzono: 29.01.2014
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza

dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 - ulica Lubelska w Sandomierzu (...)"

Aktualizacja: 07.01.2014 Utworzono: 07.01.2014
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 20.12.2013 Utworzono: 20.12.2013
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 20.12.2013 Utworzono: 20.12.2013
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 19.12.2013 Utworzono: 19.12.2013
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr 4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 19.12.2013 Utworzono: 19.12.2013
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

o wydaniu postanowienia z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. NK.6540.2.2013.AKE.2, mocą którego zaopiniował pozytywnie projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Aktualizacja: 17.12.2013 Utworzono: 17.12.2013
Przebudowa ulicy Lubelskiej - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 777 - ulica Lubelska

Aktualizacja: 17.12.2013 Utworzono: 17.12.2013
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Nr II

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska" w Sandomierzu

Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr II

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska" w Sandomierzu

Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Wyłożenie do wglądu projektów zmian Miejscowych Planów Zagosp. Przestrzennego

dla osiedli: "Gołębice III" i "Kruków" w Sandomierzu.

Aktualizacja: 23.10.2013 Utworzono: 23.10.2013
Informacja o możliwości zapoznania się z projektami zmian MPZP

osiedli: "Gołębice III" i "Kruków" w Sandomierzu.

Aktualizacja: 23.10.2013 Utworzono: 23.10.2013
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Kamień Plebański" w Sandomierzu i terenów przyległych.

Aktualizacja: 10.10.2013 Utworzono: 10.10.2013
Informacja o możliwości zapoznania się z projektem MPZP

osiedla "Kamień Plebański" w Sandomierzu i terenów przyległych.

Aktualizacja: 10.10.2013 Utworzono: 10.10.2013
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Sandomierzu i w Trześni.

Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 18 września 2013 r., sygn.: WOO-I.4233.1.2012.AM.18

Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 18 września 2013 r., sygn.: Och-I6220.1.2013

Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 19 września 2013 r., sygn.: WOOŚ.4233.19.2013.GJ-98

Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 19 września 2013 r., sygn.: WOOŚ.4233.19.2013.GJ-97

Aktualizacja: 27.09.2013 Utworzono: 27.09.2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 06 sierpnia 2013 r., sygn. WOOŚ.4233.19.2013.GJ-88

Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 04 czerwca 2013 r., sygn. WOO-I.4233.1.2013.AM.8

Aktualizacja: 11.06.2013 Utworzono: 11.06.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 05 czerwca 2013 r., sygn. WOO-I.4233.3.2013.AM.10

Aktualizacja: 11.06.2013 Utworzono: 11.06.2013
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

z dnia 10 maja 2013 r., sygn. OS-II.7322.49.2013.PC

Aktualizacja: 17.05.2013 Utworzono: 17.05.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 2 maja 2013 r., sygn. WOO-I-4233.2.2013.AM.6

Aktualizacja: 08.05.2013 Utworzono: 08.05.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 2 maja 2013 r., sygn. WOO-I-4233.3.2013.AM.7

Aktualizacja: 08.05.2013 Utworzono: 08.05.2013
Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.04.2013 r.

W/w organ zawiadamia, iż w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zmianie decyzji RDOŚ w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualizacja: 26.04.2013 Utworzono: 26.04.2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania

Przestrzennego. Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekty zmian MPZP:

Aktualizacja: 18.04.2013 Utworzono: 18.04.2013
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania

Przestrzennego. Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekty MPZP:

Aktualizacja: 16.04.2013 Utworzono: 16.04.2013
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu - teren położony przy ul. Armii Krajowej.

Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 15 marca 2013 r., sygn. DOOŚ-oaII.4203.1.2013.PD.2 w sprawie przedłużenia terminu rozpoznania sprawy.

Aktualizacja: 21.03.2013 Utworzono: 21.03.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 1 marca 2013 r., sygn. WOOŚ.4223.19.2012.KR-68. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 12.03.2013 Utworzono: 12.03.2013
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP osiedla "Nadbrzezie" w Sandomierzu.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Nadbrzezie"

Aktualizacja: 27.02.2013 Utworzono: 27.02.2013
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania 4 zmiany Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza oraz opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 05.02.2013 Utworzono: 05.02.2013
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla CHWAŁKI I

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 4.02.2013 r. do 4.03.2013 r.!

Aktualizacja: 24.01.2013 Utworzono: 24.01.2013
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz wniosków z dnia 7 stycznia 2013 r.

Aktualizacja: 09.01.2013 Utworzono: 09.01.2013
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia. Wykaz z dnia 07.12.2012 r. dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych

Aktualizacja: 10.12.2012 Utworzono: 10.12.2012
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "Ożarowska" w Sandomierzu

Aktualizacja: 21.11.2012 Utworzono: 21.11.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012 r.

RDOŚ w Kielcach zawiadamia strony, że w dniu 08 listopada 2012 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40, zmieniającą decyzję RDOŚ w Kielcach z dnia 17.11.2011 r.

Aktualizacja: 20.11.2012 Utworzono: 20.11.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.11.2012 r.

RDOŚ w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2012 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4210.7.2012.DB.40, zmieniającą decyzję RDOŚ w Kielcach z dnia 17.11.2011 r.

Aktualizacja: 20.11.2012 Utworzono: 20.11.2012
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP osiedla "Salve Regina"

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Salve Regina"

Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Informacja dodatkowa dotycząca projektu MPZP osiedla Salve Regina w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 17.10.2012 r., sygn.: WOOŚ.4233.33.2012.KR-57

Aktualizacja: 23.10.2012 Utworzono: 23.10.2012
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 15.10.2012 r., sygn.: OKI-mj-770-854-2-12.

Aktualizacja: 22.10.2012 Utworzono: 22.10.2012
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 15.10.2012 r., sygn.: OKI-mj-770-691-8/12

Aktualizacja: 22.10.2012 Utworzono: 22.10.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.09.2012 r.

RDOŚ w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania, że w dniu 28.09.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Aktualizacja: 05.10.2012 Utworzono: 05.10.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28.09.2012 r.

RDOŚ w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: " Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Aktualizacja: 05.10.2012 Utworzono: 05.10.2012
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz w/w wniosków

Aktualizacja: 01.10.2012 Utworzono: 01.10.2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 28.09.2012 Utworzono: 28.09.2012
Obwieszczenia Wójta Gminy Obrazów z dnia 02.08.2012 r.

Wójt Gminy Obrazów zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 06.08.2012 Utworzono: 06.08.2012
Zawiadomienie o przekazaniu akt sprawy.

Burmistrz Sandomierza zawiadamia strony, iż zgodnie ze stanowiskiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, akta sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 02.08.2012 Utworzono: 02.08.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.07.2012 r.

w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej, Woli, w Tarnobrzegu i w Sandomierzu o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 31.07.2012 Utworzono: 31.07.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym"

Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 3 lipca 2012 r. dot. zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 04.07.2012 Utworzono: 04.07.2012
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 04.07.2012 Utworzono: 04.07.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 21 czerwca 2012 r. dot. wezwania inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu

Aktualizacja: 28.06.2012 Utworzono: 28.06.2012
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowska w Kielcach

z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o nieistnieniu konieczności przeprowadzania oceny

Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 15.06.2012 r. o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 21.06.2012 r. o stwierdzenie nieistnienia konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 28.05.2012 r. w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:

Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...)

Aktualizacja: 12.06.2012 Utworzono: 12.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 maja 2012 r.

dotyczące odstąpienia od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na

Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Obwieszczenie Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejącej stacji paliw na terenie kompleksu wojskowego 3394 w Sandomierzu".

Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1713/6, 1713/7 - obręb Sandomierz Prawobrzeżny.

Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

w sprawie wystąpienia do inwestora przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej w ramach zadania: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym" o uzupełnienie karty informacyjnej.

Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP osiedla "Szpital" w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego "SZPITAL"

Aktualizacja: 17.04.2012 Utworzono: 17.04.2012
Budowa gazociągu na odcinku Zaleszany-Sandomierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 10.04.2012 Utworzono: 10.04.2012
Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 10.04.2012 Utworzono: 10.04.2012
Budowa i rozbiórka mostu na Trześniówce - informacja Wojewody Podkarpackiego o wydanej decyzji.

Wojewoda Podkarpacki informuje, że została wydana decyzja tegoż Organu z dnia 29.03.2012 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn:

Aktualizacja: 05.04.2012 Utworzono: 05.04.2012
INFORMACJA dotycząca projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

osiedla "SALVE REGINA".

Aktualizacja: 03.04.2012 Utworzono: 03.04.2012
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Przebudowa ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej w ramach zadania pn:

Aktualizacja: 29.03.2012 Utworzono: 29.03.2012
Postanowienie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, sygn. WOOŚ.4233.33.2012.KR-17

Aktualizacja: 27.03.2012 Utworzono: 27.03.2012
Postanowienie z dnia 29 lutego 2012 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, sygn. WOOŚ.4233.33.2012.KR-22

Aktualizacja: 27.03.2012 Utworzono: 27.03.2012
Obwieszczenie z dnia 29 lutego 2012 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, sygn. WOOŚ.4233.33.2012.KR-23

Aktualizacja: 27.03.2012 Utworzono: 27.03.2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję

Aktualizacja: 13.02.2012 Utworzono: 13.02.2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania, że w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 13.02.2012 Utworzono: 13.02.2012
OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 02.02.2012 Utworzono: 02.02.2012
Konsultacje społeczne w sprawie gospodarki wodnej.

Urząd Miejski w Sandomierzu informuje, iż trwają konsultacje społeczne w procesie planowania w gospodarce wodnej, prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Aktualizacja: 01.02.2012 Utworzono: 01.02.2012
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Zawiadamia się strony, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Aktualizacja: 17.01.2012 Utworzono: 17.01.2012
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz

Aktualizacja: 03.01.2012 Utworzono: 03.01.2012
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem

Aktualizacja: 02.01.2012 Utworzono: 02.01.2012
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Informacja o wystąpieniu Burmistrza do RDOŚ i PPIS.

Burmistrz Miasta Sandomierza skierował wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Aktualizacja: 24.11.2011 Utworzono: 24.11.2011
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Zawiadomienie dotyczy zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia

Aktualizacja: 15.11.2011 Utworzono: 15.11.2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym".

Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Informacja o zamieszczeniu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

i jego ochronie - dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego "SZPITAL" w Sandomierzu.

Aktualizacja: 07.11.2011 Utworzono: 07.11.2011
Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Dotyczy zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od stacji w Zarzekowicach do przekroczenia rzeki Wisły.

Aktualizacja: 27.09.2011 Utworzono: 27.09.2011
Obwieszczenie w sprawie budowy ul. Lwowskiej-bis

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Aktualizacja: 06.09.2011 Utworzono: 06.09.2011
Budowa Centrum Handlowo-Usługowego - informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje strony, iż w toku toczącego się postępowania o wydanie decyzji o budowie Centrum

Aktualizacja: 12.08.2011 Utworzono: 12.08.2011
Budowa Centrum Usługowo-Handlowego - obwieszczenie.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

Aktualizacja: 12.08.2011 Utworzono: 12.08.2011
Budowa gazociągu - zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania, iż ze względu na konieczność uzyskania uzgodnienia

Aktualizacja: 12.08.2011 Utworzono: 12.08.2011
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2011 r. postanowienia wyjaśniającego treść uzasadnienia do decyzji

Aktualizacja: 08.08.2011 Utworzono: 08.08.2011
ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH

Zawiadamia się strony, iż zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Miejskiej Sandomierz dla przedsięwzięcia

Aktualizacja: 08.08.2011 Utworzono: 08.08.2011
Ogłoszenie w sprawie projektu MPZP osiedla "Szpital" w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Szpital" w Sandomierzu będzie wyłożony

Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Ogłoszenie w sprawie MPZP obszaru "Nadbrzezie" w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Nadbrzezie" będzie ponownie wyłożony

Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Obwieszczenie w sprawie budowy lokalnej od drogi krajowej nr 77 (Lwowska bis)

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony postępowania

Aktualizacja: 14.07.2011 Utworzono: 14.07.2011
Obwieszczenie w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla "KRUKÓW"

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że przystąpiono do sporządzania zmiany Nr III MPZP osiedla "Kruków" w Sandomierzu

Aktualizacja: 27.06.2011 Utworzono: 27.06.2011
Budowa gazociągu w Zarzekowicach - podjęcie zawieszonego postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa.

Aktualizacja: 13.06.2011 Utworzono: 13.06.2011
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu.

Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia strony, iż w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału ratunkowego

Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Informacja dot. budowy drogi lokalnej w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko

Aktualizacja: 11.05.2011 Utworzono: 11.05.2011
Budowa lądowiska dla śmigłowców dla SPZZOZ Sandomierz - obwieszczenie o wydaniu postanowienia

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 22.04.2011 Utworzono: 22.04.2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowy drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska bis) do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych.

Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Informacja o wydanej decyzji - budowa warsztatu przy ul. Wielowiejskiej

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał decyzję z dnia 31 marca 2011 r. sygn. NK.76241-24/10

Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011
Informacja o wydanym postanowieniu.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 23 marca 2011 r. postanowienie sygn. NK.76241-24/10

Aktualizacja: 25.03.2011 Utworzono: 25.03.2011
Budowa gazociągu w Zarzekowicach - informacja o wydaniu postanowienia

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu

Aktualizacja: 24.02.2011 Utworzono: 24.02.2011
Budowa gazociągu w Zarzekowicach - informacja o wydaniu postanowienia

określającego obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Aktualizacja: 23.02.2011 Utworzono: 23.02.2011
Informacja o wystąpieniu w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Aktualizacja: 18.02.2011 Utworzono: 18.02.2011
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualizacja: 15.02.2011 Utworzono: 15.02.2011
Prezentacja publiczna częściowa projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, iż projekt MPZP osiedla mieszkaniowego "SZPITAL" w Sandomierzu


Aktualizacja: 08.02.2011 Utworzono: 08.02.2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa lądowiska dla śmigłowców.

  Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 04.02.2011 Utworzono: 04.02.2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na wniosek Pana Wojciecha Kucharskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
INFORMACJA W SPRAWIE BUDOWY GAZOCIĄGU OD ZARZEKOWIC

   Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu

Aktualizacja: 31.12.2010 Utworzono: 31.12.2010
INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

   Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 29.12.2010 r. decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Huty Szkła Pilkington Polska Sp. z o.o.

Aktualizacja: 30.12.2010 Utworzono: 30.12.2010
BUDOWA GAZOCIĄGU OD STACJI ZARZEKOWICE DO PRZREKROCZENIA WISŁY

    - wszczęcie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 10.12.2010 Utworzono: 10.12.2010
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "GOŁĘBICE I"

  Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, że uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/447/2010 z dnia 22.09.2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Zmiana Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla mieszkaniowego "OKRZEI"

     Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, iż uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/448/2010 z dnia 22.09.2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.11.2010 r., Nr 314, poz. 3328

Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Budowa gazociągu - zawiadomienie o zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

Zawiadamia się, iż na wniosek inwestora - Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie, zostanie wprowadzona kolejna zmiana nazwy inwestycji:

Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości.

Aktualizacja: 30.11.2010 Utworzono: 30.11.2010
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych

od właścicieli nieruchomości.

Aktualizacja: 30.11.2010 Utworzono: 30.11.2010
Informacja o Punkcie Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu

Aktualizacja: 30.11.2010 Utworzono: 30.11.2010
Zawiadomienie w sprawie budowy gazociągu Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski

Zawiadamia się strony, iż na wniosek inwestora

Aktualizacja: 28.10.2010 Utworzono: 28.10.2010
Informacja dotycząca budowy gazociągu relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał postanowienie z dnia 13.10.2010 r. sygn. NK.76241-14/10

Aktualizacja: 13.10.2010 Utworzono: 13.10.2010
OBWIESZCZENIE dot. budowy drogi lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77

Lwowska bis do SBM Sandomierz i terenów przemysłowych.

Aktualizacja: 11.10.2010 Utworzono: 11.10.2010
Ogłoszenie o terminach spotkań informacyjnych w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-74

na odcinku Opatów - Nisko.

Aktualizacja: 05.10.2010 Utworzono: 05.10.2010
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla osiedla mieszkaniowego "SZPITAL" w Sandomierzu.  Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia 

Aktualizacja: 01.10.2010 Utworzono: 01.10.2010
Informacja o wydanej decyzji w sprawie uwarunkowań środowiskowych.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 28.09 2010 r. decyzję sygn. NK.76241-13/10

Aktualizacja: 28.09.2010 Utworzono: 28.09.2010
Postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia o wszczęciu postępowania

Aktualizacja: 24.09.2010 Utworzono: 24.09.2010
Informacja o postanowieniu w sprawie oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 20 września 2010 r. postanowienie sygn. NK.76241-13/10

Aktualizacja: 20.09.2010 Utworzono: 20.09.2010
ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW I OPINII.

W związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 15.09.2010 Utworzono: 15.09.2010
Informacja o zawieszeniu postępowania.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 19.08.2010 r. postanowienie sygn. NK.76241-4/10, mocą którego zawiesił postępowanie

Aktualizacja: 20.08.2010 Utworzono: 20.08.2010
Informacja o postanowieniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 17 sierpnia 2010 r. postanowienie sygn. NK.7621-4/2010

Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Informacja o wystąpieniu w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Aktualizacja: 05.08.2010 Utworzono: 05.08.2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Na wniosek Gminy Miejskiej Sandomierz zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - budowa drogi lokalnej od węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 77 Lwowska bis do SBM Sandomierz

Aktualizacja: 26.07.2010 Utworzono: 26.07.2010
Informacja o zapytaniu w sprawie opinii dot. oddzialywania na środowisko

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii

Aktualizacja: 26.07.2010 Utworzono: 26.07.2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Na wniosek MGGP S.A. w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 - pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzię

Aktualizacja: 26.07.2010 Utworzono: 26.07.2010
Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta Sandomierza postanowieniem z dnia 12.04.2010 r. stwierdza brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 12.04.2010 Utworzono: 12.04.2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że na wniosek Wojciecha Ostasza zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Informacja. Burmistrz Miasta Sandomierza

wystąpił do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).


Aktualizacja: 15.02.2010 Utworzono: 15.02.2010
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian

projektu zmian MPZP "Gołębice I" i projektu zmiany nr 2 MPZP os. Okrzei wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;


Aktualizacja: 12.02.2010 Utworzono: 12.02.2010
Wniosek o wyrażenie opinii

w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko


Aktualizacja: 27.01.2010 Utworzono: 27.01.2010
Dotyczy uzupełnienia dokumentów.Sandomierz, dn. 06 stycznia 2009r.


NK. 76241-23/09
BUTECH Sp.z.o.o. ul. Pańska 84  25-811  KielceW związku z wystąpieniem z dnia 28

Aktualizacja: 07.01.2010 Utworzono: 07.01.2010
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 04 stycznia 2010 r. znak NK. 76241– 20/09 decyzję, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i podwyższeniu lewego wału rzeki Trześnió

Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 16 grudnia 2009 r. znak NK. 76241 – 19/09 decyzję, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 16.12.2009 Utworzono: 16.12.2009
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza o przystąpieniu do opracowania prognoz


 oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddz

Aktualizacja: 14.12.2009 Utworzono: 14.12.2009
Informacja

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Informacja o postanowieniu.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał 04 grudnia 2009 roku znak NK. 76241 – 20/09 postanowienie, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Aktualizacja: 07.12.2009 Utworzono: 07.12.2009
Informacja o wydanym postanowieniu.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał 23 listopada 2009 roku znak NK. 76241 – 19/09 postanowienie,

Aktualizacja: 23.11.2009 Utworzono: 23.11.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)zawiadamia,

Aktualizacja: 17.11.2009 Utworzono: 17.11.2009
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci

Działając w trybie art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.Nr

Aktualizacja: 17.11.2009 Utworzono: 17.11.2009
Informacja o decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 13 listopada 2009 r. znak NK. 76241– 17/09 decyzję,

Aktualizacja: 13.11.2009 Utworzono: 13.11.2009
OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania

Aktualizacja: 05.11.2009 Utworzono: 05.11.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 02.11.2009 Utworzono: 02.11.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii

Aktualizacja: 23.10.2009 Utworzono: 23.10.2009
Informacja o wydanym postanowieniu.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał 22 października 2009 roku znak NK. 76241 – 17/09 postanowienie,

Aktualizacja: 22.10.2009 Utworzono: 22.10.2009
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 21 października 2009 r. znak NK. 76241 – 12/09 decyzję, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji na adaptacji budynku magazynowego na warsztat s

Aktualizacja: 21.10.2009 Utworzono: 21.10.2009
Informacja o decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 15 października 2009 r. znak NK. 76241– 12/09 decyzję,

Aktualizacja: 15.10.2009 Utworzono: 15.10.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
z a w i a d a m i a,

Aktualizacja: 09.10.2009 Utworzono: 09.10.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Aktualizacja: 25.09.2009 Utworzono: 25.09.2009
Informacja o Postanowieniu

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał 22 września 2009 roku znak NK. 76241 – 12/09
postanowienie

Aktualizacja: 22.09.2009 Utworzono: 22.09.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii

Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Sandomierza z a w i a d a m i a że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA i n f o r m u j e że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku jego ochronie zamieszczono informację

Aktualizacja: 25.08.2009 Utworzono: 25.08.2009
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA i n f o r m u j e że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku jego ochronie zamieszczono informację o:


Aktualizacja: 25.08.2009 Utworzono: 25.08.2009
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 18.08.2009 Utworzono: 18.08.2009
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza.

Na podstawie art. 39 ust. 1, 40 i 41, w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzi

Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku jego ochronie,

Aktualizacja: 29.06.2009 Utworzono: 29.06.2009
Informacja Burmistrza Sandomierza

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - informacji

Aktualizacja: 22.06.2009 Utworzono: 22.06.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci

Działając w trybie art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.Nr

Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 15 maja 2009r. znak NK.76241-2/09 decyzję, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali do odzysku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przy ul.

Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
Decyzja.

Określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
Charakterystyka

planowanego przedsięwzięcia /Załącznik do Decyzji Burmistrza Sandomierza
z dnia 15 maja 2009r. znak: NK. 76241-2/09/


Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
Informacja dot. rozbudowy hali do odzysku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego o ponowne uzgodnienie i wyrażenie opinii

Aktualizacja: 27.04.2009 Utworzono: 27.04.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 27.03.2009 Utworzono: 27.03.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 24 marca 2009r. znak NK.76241-1/09 decyzję,

Aktualizacja: 24.03.2009 Utworzono: 24.03.2009
Decyzja.

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 24.03.2009 Utworzono: 24.03.2009
Załącznik do decyzji

Burmistrza Sandomierza z dnia 24 marca 2009r. znak: NK. 76241-1/09.


Aktualizacja: 24.03.2009 Utworzono: 24.03.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 10 marca 2009r. znak NK.76241-2/09 postanowienie,

Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Postanowienie.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 123, art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku

Aktualizacja: 02.03.2009 Utworzono: 02.03.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił

Aktualizacja: 11.02.2009 Utworzono: 11.02.2009
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 05.02.2009 Utworzono: 05.02.2009
Informacja o wydanej decyzji

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 26 stycznia 2009 roku decyjzę znak: NK. 76241-17/08

Aktualizacja: 28.01.2009 Utworzono: 28.01.2009
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 26 stycznia 2009 roku decyzję znak: NK. 76241-19/08,

Aktualizacja: 26.01.2009 Utworzono: 26.01.2009
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 19 stycznia 2009 roku decyzję : NK. 76241-19/08,

Aktualizacja: 19.01.2009 Utworzono: 19.01.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia,

Aktualizacja: 15.01.2009 Utworzono: 15.01.2009
Zawiadomienie

o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Aktualizacja: 13.01.2009 Utworzono: 13.01.2009
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
z a w i a d a m i a,

Aktualizacja: 13.01.2009 Utworzono: 13.01.2009
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 12 grudnia 2008 roku decyzję znak: NK. 76241-2/05, w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego

Aktualizacja: 12.12.2008 Utworzono: 12.12.2008
Informacja o wydanej decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 12 grudnia 2008 roku decyzję znak: NK. 76241-10/07 w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zbieraniu odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.

Aktualizacja: 12.12.2008 Utworzono: 12.12.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 08.12.2008 Utworzono: 08.12.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie przed wydaniem decyzji

Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 28.11.2008 Utworzono: 28.11.2008
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

„ Przebudowa infrastruktury technicznej Zespołu Staromiejskiego”

Aktualizacja: 28.11.2008 Utworzono: 28.11.2008
Informacja o wydaniu decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 26 listopada 2008 roku decyzję znak: NK. 76241-15/08 w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie infrastruktury technicznej Zespołu Staromiejskiego w Sandomier

Aktualizacja: 26.11.2008 Utworzono: 26.11.2008
Informacja o Postanowieniu Burmistrza.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał dnia 20 listopada 2008r. znak NK.76241-21/08 Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia

Aktualizacja: 25.11.2008 Utworzono: 25.11.2008
Postanowienie Burmistrza Sandomierza o sprostowaniu.

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ postanawiam:

Aktualizacja: 19.11.2008 Utworzono: 19.11.2008
Informacja o wydaniu decyzji -umorzenie postępowania.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 14 listopada 2008r. decyzję znak: NK. 76241-21/08, na mocy której umorzone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 19.11.2008 Utworzono: 19.11.2008
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Określająca: środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego od ul. Krakowskiej do Wąwozu Piszczele z oświetleniem i elementami małej architektury, ulic Podwale Górne, Podwale Dolne z parki

Aktualizacja: 17.11.2008 Utworzono: 17.11.2008
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia..

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie terenu do celów rekreacyjnych i poznawczych (sport, turystyka.

Aktualizacja: 17.11.2008 Utworzono: 17.11.2008
Informacja o wydaniu decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 14 listopada 2008 roku decyzję znak: NK. 76241-10/08,

Aktualizacja: 14.11.2008 Utworzono: 14.11.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 13.11.2008 Utworzono: 13.11.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 12 listopada 2008 roku postanowienie

Aktualizacja: 12.11.2008 Utworzono: 12.11.2008
Postanowienie. Dotyczy sprostowania decyzji.

POSTANOWIENIE. Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ postanawiam

Aktualizacja: 31.10.2008 Utworzono: 31.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 22 października 2008 roku postanowienie

Aktualizacja: 22.10.2008 Utworzono: 22.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii

Aktualizacja: 21.10.2008 Utworzono: 21.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie

Aktualizacja: 21.10.2008 Utworzono: 21.10.2008
Decyzja

Na podstawie art.46 a ust. 1 pkt.4 w związku z art. 46 ust.1 i ust. 4b, art.155 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ) oraz art. 155 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. ul. Koniczyno

Aktualizacja: 15.10.2008 Utworzono: 15.10.2008
Decyzja uchylająca.

Na podstawie art. 104, art. 108 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku:Gminy Sandomierz o statucie miejskim, Plac Poniatowskiego 3, 27 –

Aktualizacja: 13.10.2008 Utworzono: 13.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 13 października 2008 roku decyzję znak: NK. 76241-6/08 w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na Rewitalizacji Bulwaru j. Piłsudskiego w Sandomierzu.

Aktualizacja: 13.10.2008 Utworzono: 13.10.2008
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm./ z a w i a d a m i a

Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Sandomierza, działając w trybie art. 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 roku Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia

Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 29.09.2008 Utworzono: 29.09.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 26 września 2008 roku postanowienie

Aktualizacja: 26.09.2008 Utworzono: 26.09.2008
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.Aktualizacja: 05.09.2008 Utworzono: 05.09.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 02.09.2008 Utworzono: 02.09.2008
Zawiadomienie

o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja: 29.08.2008 Utworzono: 29.08.2008
Informacja o wydaniu postanowienia

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 12 sierpnia 2008 roku postanowienie znak : NK. 76241–6/08

Aktualizacja: 25.08.2008 Utworzono: 25.08.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 29.07.2008 Utworzono: 29.07.2008
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierz, działając w trybie art. 10§ 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm./

Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

Aktualizacja: 16.06.2008 Utworzono: 16.06.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 03.06.2008 Utworzono: 03.06.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta Sandomierz, działając w trybie art. 10§ 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego/j.t. Dz.U.Nr98 poz.1071 z 2000 roku z późn. zm./ zawiadamia,

Aktualizacja: 13.05.2008 Utworzono: 13.05.2008
Informacja o wydaniu decyzji.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 23 kwietnia 2008 roku decyzję

Aktualizacja: 23.04.2008 Utworzono: 23.04.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 20.03.2008 Utworzono: 20.03.2008
Decyzja.

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Miejskiej Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3,27 – 600 Sa

Aktualizacja: 08.02.2008 Utworzono: 08.02.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 05 luty 2008 roku decyzję

Aktualizacja: 07.02.2008 Utworzono: 07.02.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 30.01.2008 Utworzono: 30.01.2008
Decyzja

umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu z przyłączami w ul. Zawichojskiej w Sandomierzu.

Aktualizacja: 23.01.2008 Utworzono: 23.01.2008
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 17.01.2008 Utworzono: 17.01.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 16.01.2008 Utworzono: 16.01.2008
Postanowienie.

o sprostowaniu w decyzji

Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 11.01.2008 Utworzono: 11.01.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 08 stycznia 2008 roku postanowienie

Aktualizacja: 08.01.2008 Utworzono: 08.01.2008
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 03 stycznia 2008 roku decyzję

Aktualizacja: 03.01.2008 Utworzono: 03.01.2008
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 19.12.2007 Utworzono: 19.12.2007
Zawiadomienie.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 10.12.2007 Utworzono: 10.12.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 07.12.2007 Utworzono: 07.12.2007
Informacja.

Burmistrz Sandomierza wydał w dniu 22 listopada 2007r. decyzję znak:NK. 76241-7/07, w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego

Aktualizacja: 23.11.2007 Utworzono: 23.11.2007
Informacja.

Burmistrz Sandomierza wydał w dniu 19 listopada 2007r. decyzję znak:NK. 76241-9/07, w której określił środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego

Aktualizacja: 22.11.2007 Utworzono: 22.11.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie przed wydaniem decyzji

Aktualizacja: 22.11.2007 Utworzono: 22.11.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 05 listopada 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 05.11.2007 Utworzono: 05.11.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 31 października 2007 roku

Aktualizacja: 31.10.2007 Utworzono: 31.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 30.10.2007 Utworzono: 30.10.2007
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 26.10.2007 Utworzono: 26.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 25 października 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 26.10.2007 Utworzono: 26.10.2007
Informacja

w sprawie wydania decyzji

Aktualizacja: 26.10.2007 Utworzono: 26.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 10 października 2007r. decyzję znak:

Aktualizacja: 12.10.2007 Utworzono: 12.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 05.10.2007 Utworzono: 05.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 02.10.2007 Utworzono: 02.10.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Aktualizacja: 02.10.2007 Utworzono: 02.10.2007
Informacja.

W związku z art.46a ust.8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tj.Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 52 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza wydał

Aktualizacja: 24.09.2007 Utworzono: 24.09.2007
Zawiadomienie.

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 24.09.2007 Utworzono: 24.09.2007
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 24.09.2007 Utworzono: 24.09.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 20.09.2007 Utworzono: 20.09.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 11.09.2007 Utworzono: 11.09.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 07 września 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 07.09.2007 Utworzono: 07.09.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 29.08.2007 Utworzono: 29.08.2007
INFORMACJA

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 22 sierpnia 2007 roku postanowienie znak : NK.76241–11/07

Aktualizacja: 22.08.2007 Utworzono: 22.08.2007
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Zawiadomienie.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 06.08.2007 Utworzono: 06.08.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 03.08.2007 Utworzono: 03.08.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 01 sierpnia 2007r. postanowienie znak:

Aktualizacja: 02.08.2007 Utworzono: 02.08.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 30 lipca 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 30.07.2007 Utworzono: 30.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 23.07.2007 Utworzono: 23.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 11 lipca 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 12.07.2007 Utworzono: 12.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 11 lipca 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 10 lipca 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 10.07.2007 Utworzono: 10.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 10 lipca 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 10.07.2007 Utworzono: 10.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii

Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Aktualizacja: 03.07.2007 Utworzono: 03.07.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 25 czerwca 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 25.06.2007 Utworzono: 25.06.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 22 czerwca 2007 roku decyzję

Aktualizacja: 22.06.2007 Utworzono: 22.06.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 12 czerwca 2007 roku

Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 30.05.2007 Utworzono: 30.05.2007
Informacja o o zamieszczeniu

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Aktualizacja: 30.05.2007 Utworzono: 30.05.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty

Aktualizacja: 29.05.2007 Utworzono: 29.05.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty oraz Państwowego Powiatowego

Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wystąpił do Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 07.05.2007 Utworzono: 07.05.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 04 maja 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007
Informacja.

Burmistrz Miasta Sandomierza wydał w dniu 04 maja 2007 roku postanowienie

Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007

aktualne... Początek strony