Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Inżynier Kontraktu

USŁUGA NA: INŻYNIERA KONTRAKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA KONTRAKTU REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
Aktualizacja: 06.03.2013 Utworzono: 06.03.2013
USŁUGA NA:INŻYNIERA KONTRAKTU

USŁUGA NA:INŻYNIERA KONTRAKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA KONTRAKTU REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W S
Aktualizacja: 26.02.2013 Utworzono: 26.02.2013
Ogłoszenie

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza
Aktualizacja: 14.09.2012 Utworzono: 14.09.2012
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

W dniu 16.09.2011 r. Prezes Zarządu PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. podpisał w/w umowę składającą się z 3 zadań inwestycyjnych
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza” – Remont i modernizacja mie

Ogłoszenie o zawarciu umowy
Aktualizacja: 11.03.2011 Utworzono: 11.03.2011
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza” – kanalizacja sanitarna, de

Ogłoszenie o zawarciu umowy
Aktualizacja: 02.03.2011 Utworzono: 02.03.2011
Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Jednostka Realizująca Projekt informuje, że w dniu 29.06.2010 r. została zawarta umowa nr 1/JRP/2010 z Firmą Tractebel Engineering S.A.
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Ogłoszenie o zawarciu umowy.

Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych
Aktualizacja: 30.01.2007 Utworzono: 30.01.2007

aktualne... Początek strony