Sprawozdanie za 2009 rok

Zamieszczona poniżej informacja o majątku Gminy Sandomierz sporządzona została zgodnie z wymogami i według systematyki Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie obejmuje dane o wartości majątku Gminy Sandomierz za rok 2009 w wersji przekazanej do GUS. Dane objęte tym sprawozdaniem pozostają aktualne do czasu sporządzenia kolejnego sprawozdania rocznego za rok 2010, które zostanie przekazane do GUS w  roku 2011.

 

MAJĄTEK GMINY MIEJSKIEJ SANDOMIERZ - sprawozdanie SG-01 z załącznikami  [pobierz]Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 06.08.2015 13:50
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.08.2015 13:50. Odsłon 1890, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony