Rok 2018
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: III/22/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/27/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/26/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/23/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/30/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/29/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/25/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/28/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: III/24/2018, Z dnia: 21.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 , wersja 1
Numer: II/20/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: XLIV/558/2017

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/16/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: XIX/165/2008

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/18/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: XI/88/2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/21/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: LXIV/849/2018

zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/14/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/673/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/10/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/8/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/17/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/4/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/11/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/5/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.12.2018 , wersja 1
Numer: II/9/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/6/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/15/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/13/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/3/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/12/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana: L/674/2017

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: II/7/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/19/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2017/2018"
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: I/2/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaI-2-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2018 , wersja 1
Numer: I/1/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaI-1-2018.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Dybus dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.11.2018 , wersja 1
Strony:
Początek strony