Rok 2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LV/474/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana: XXX/271/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3897                                        
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 1
Numer: LV/475/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007 r.; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007 r.; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009 r.; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 r.; uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3898                                        
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 1
Numer: LV/473/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3896                               
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 3
Numer: LV/472/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3895                                
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala lv-472-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/460/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: REMONT I RENOWACJA DACHU I ELEWACJI KOŚCIOŁA".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-460-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/470/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3893                                   
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-470-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/457/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3885                                          
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-457-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/467/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-467-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/454/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-454-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/464/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3889                                       
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-464-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/462/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3887                                         
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-462-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/466/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3891                                     
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-466-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/459/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Prace remontowo-konserwatorskie katedry w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-459-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/471/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3894                                  
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-471-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/469/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3892                                    
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-469-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/458/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3886                                         
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/456/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-456-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/463/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3888                                        
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-463-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/455/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-455-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/461/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010 , wersja 1
Numer: LIV/468/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/341/3685                           
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.12.2010 , wersja 2
Numer: LIV/465/2010, Z dnia: 03.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/360/3890                                      
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala liv-465-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/444/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3435                    
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/448/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana: XII/103/2007

W sprawie zmiany Nr II Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego "OKRZEI" na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002 r. (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 175, poz. 2185) i zmienioną uchwałą Nr XII/103/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 224, poz. 3234).

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/314/3328                
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.11.2010 , wersja 1
Numer: LIII/434/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 1
Numer: LIII/451/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/298/3081             
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.11.2010 , wersja 2
Numer: LIII/441/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: REMONT I RENOWACJA DACHU I ELEWACJI KOŚCIOŁA".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 18.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.10.2010 , wersja 1
Numer: LIII/437/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3429                 
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/450/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana: V/45/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/314/3330               
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.11.2010 , wersja 2
Numer: LIII/440/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3432                      
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/443/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3434                        
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/442/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3433                       
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/446/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3436                   
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/438/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3430                         
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 1
Numer: LIII/436/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3428                  
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/435/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 1
Numer: LIII/447/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GOŁĘBICE I" w Sandomierzu

(zmianie podlegają załączniki do uchwały Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18.04.2000 r.)

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/322/3480                                                
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/439/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/320/3431                     
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.12.2010 , wersja 2
Numer: LIII/433/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 1
Numer: LIII/453/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia na terenie miasta Sandomierza odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010 roku.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/288/2957            
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.11.2010 , wersja 1
Numer: LIII/449/2010, Z dnia: 22.09.2010, Zmieniana: XXII/184/2008

zmieniająca uchwałę Nr XXII/184/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008-2012.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/314/3329              
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.11.2010 , wersja 2
Numer: LII/423/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/426/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2603
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: LII/420/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.08.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/424/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2601

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: LII/425/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2602

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: LII/428/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2605   
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: LII/422/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/432/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Sandomierza

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2606    
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 1
Numer: LII/430/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz" na lata 2009-2016
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.08.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/421/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2010 , wersja 1
Numer: LII/427/2010, Z dnia: 28.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/259/2604                                         
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.01.2011 , wersja 1
Numer: XLIX/418/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/172/1558                    
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 1
Numer: XLIX/417/2010, Z dnia: 30.04.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na lata 2010-2013"

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/192/1794           
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.09.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.09.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/407/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010-2013
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/412/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: XX/172/2008

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego - Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/161/1429     
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVII/410/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/161/1428      
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVII/411/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/414/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: XLVI/403/2010

w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/409/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/161/1427      
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVII/415/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/408/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/413/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.04.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/406/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1016       
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/393/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana: III/8/2006

w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi-393-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/394/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_394_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/398/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2010 - 2013.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_398_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/395/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvli_395_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/402/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi-402-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/404/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla in blanco- boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_404_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/397/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1012        
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_397_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/400/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana: XXXIV/300/2009

Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1014       
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_400_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/403/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_403_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/401/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana: XXIX/267/2009

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/267/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_401_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.03.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/405/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1015      
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_405_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/396/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości Gminy Sandomierz.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1011        
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_396_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLVI/399/2010, Z dnia: 24.02.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/134/1013       
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlvi_399_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.02.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLIV/390/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliv-390-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.01.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2010 , wersja 2
Numer: XLV/391/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana: XXXIX/342/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009  Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/112/831         
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv-391-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.01.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLV/392/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz  oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/133/1005         
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv-392-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.01.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 4
Numer: XLV/389/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/133/1004        
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv_389_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.01.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2010 , wersja 2
Numer: XLV/388/2010, Z dnia: 27.01.2010, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta Sandomierza

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.01.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 4
Strony:
Początek strony