Konkursy - Rok 2009 i 2010

  

Rok 2009 i 2010

I.

1) Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych, świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
 
A) - Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ( z dnia 08 grudnia 2009 r.):

1. Ogłoszenie konkursu (z dn.08 grudnia 2009 r.) [pobierz]

2. Ogłoszenie konkursu (z dnia 18 lutego 2010 r.) [pobierz] 

 

2) Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2010 r. zadań publicznych, świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
 

I.                   Ochrony i promocji zdrowia.
II.                 Działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
III.              Przeciwdziałania patologiom społecznym :

1.Ogłoszenie konkursu z dn. 06.01.2010 r. [pobierz]

2. Wzór oferty [pobierz]  

3. Wzór umowy [pobierz]

4. Wzór sprawozdania [pobierz]   

3)   Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert – – wniosków na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji w 2010 r. projektów klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Sandomierza:

Data - 11.02.2010 r. :   Ogłoszenie [pobierz]

załącznik Nr 1  Oferta - Wniosek o przyznanie dotacji [pobierz]

załącznik Nr 2  Wzór umowy  [pobierz]

załącznik Nr 3  Wzór sprawozdania [pobierz]

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.02.2010 10:58
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.02.2010 10:58. Odsłon 5302, Wersja 65ikona drukuj
Wersja : lewy  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
Początek strony