Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

Uchwała Nr 141/2006
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu. [pobierz]

Uchwała Nr 1/2007
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2006 rok. [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2008 9:05
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.04.2008 9:05. Odsłon 1830, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony