wykonanie budżetu II kwartały

Sprawozdanie

 z wykonania budżetu miasta

za  I półrocze 2006 r.

 


1. Sprawozdanie z wykonania dochodów  - tabela [pobierz załącznik]

2. Sprawozdanie z wykonanie dochodów  - opis  [pobierz załącznik]

3. Fundusz Ochrony Środowiska  [pobierz załącznik]       

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków   - tabela [pobierz załącznik]

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków   - opis [pobierz załącznik]   

6. Rozliczenie kredytów i pożyczek  [pobierz załącznik]       

7. Wykorzystanie dotacji  [pobierz załącznik]        

8. Sprawozdanie z wykonania inwestycji     [pobierz załącznik]    

9.  Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie [pobierz załącznik]   

10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń [pobierz załącznik]                

Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 30.08.2006 10:51
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.08.2006 10:51. Odsłon 1571, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony