Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany ostateczej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 134/2015 z dnia 17.12.2015., znak IN-II7840.3.18.2015

Aktualizacja: 18.08.2020 Utworzono: 18.08.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły - ulica Lwowska Bis - jako nowy przebieg wraz zwłączeniem do drogi krajowej nr 77

Aktualizacja: 15.06.2020 Utworzono: 15.06.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły - ulica Lwowska Bis - jako nowy przebieg wraz zwłączeniem do drogi krajowej nr 77

Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 03.02.2020
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą -etap II Koprzywianka w Sandomierzu", realizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz.

Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 31.01.2020
Informacja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 04.12.2019 Utworzono: 04.12.2019
Informacja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym

Aktualizacja: 03.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 28.08.2018
Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Dni otwarte w ARiMR

Dni otwarte w ARiMR - 5 kwietnia 2018 r.

Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
Komunikat ARiMR

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Aktualizacja: 30.01.2018 Utworzono: 30.01.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Aktualizacja: 22.01.2018 Utworzono: 22.01.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Aktualizacja: 03.01.2018 Utworzono: 03.01.2018
Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego

Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
Informacja Wojewody Świetokrzyskiego

Informacja Wojewody dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Aktualizacja: 11.09.2017 Utworzono: 11.09.2017
Ogłoszenie

Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie

Aktualizacja: 06.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 21.07.2017 Utworzono: 21.07.2017
Obwieszczenie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegiu Odwoławczego w Kielcach

Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 17.07.2017
Informacja dla hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich jak i drobiu

Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
ZAWIADOMIENIE STAROSTY SANDOMIERSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 150 drzew i 24 krzewów

Aktualizacja: 12.02.2016 Utworzono: 12.02.2016
OBWIESZCZENIE WOJWEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Aktualizacja: 25.11.2014 Utworzono: 25.11.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc.Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu"

Aktualizacja: 21.11.2014 Utworzono: 21.11.2014
Obwieszczenie Wojewody Śiętokrzyskiego

o pozwoleniu na realizację zadania "Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000-12+900, wał prawy w km 0+000- 14+400"

Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

dotyczące przedsiewzięcia pn."Wisła-Etap I - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)"

Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

dotyczące przedsiewzięcia pn."Wisła-Etap I - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)"

Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

dotyczące przedsięwzięcia pn."Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400"

Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn : "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski"

Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie przesięwzięcia pn: "Ochrona przeciwpowodziowa przawobrzeżnej części Sandomierza-odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki.

Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Informacja o ofercie pracy!

Urząd Miejski w Sandomierzu oferuje pracę dla osób w charakterze agentów parkingowych

Aktualizacja: 14.03.2012 Utworzono: 14.03.2012
Informacja Nr 1 Burmistrza Sandomierza z 22.03.2011 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok

Aktualizacja: 08.04.2011 Utworzono: 08.04.2011
INFORMACJA DLA NAJEMCÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH!!!

  Z dniem 01 lipca 2011 r. ulega podwyższeniu stawka bazowa czynszu najmu mieszkań komunalnych i wynosić będzie 4,18 zł za 1 m.kw. powierzchni użytkowej. 

Aktualizacja: 15.02.2011 Utworzono: 15.02.2011
Informacja o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "GOŁĘBICE I"

    Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, iż uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/447/2010 z dnia 22.09.2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.12.2010 r. Nr 322, poz. 3480

Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Informacja o Zmianie Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "OKRZEI"

    Burmistrz Miasta Sandomierza informuje, iż uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/448/2010 z dnia 22.09.2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 26.11.2010 r., Nr 314, poz. 3328

Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych bez zmian w roku 2011!

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu informuje podatników

Aktualizacja: 30.11.2010 Utworzono: 30.11.2010
Informacja o projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "SZPITAL"

Burmistrz Miasta Sandomierza informuje

Aktualizacja: 01.10.2010 Utworzono: 01.10.2010
ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW I OPINII.

W związku z wszczętym postepowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Aktualizacja: 15.09.2010 Utworzono: 15.09.2010
Ochronne szczepienie lisów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach powiadamia, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 06-24 września 2010 r. ochronne szczepienie lisów

Aktualizacja: 01.09.2010 Utworzono: 01.09.2010
INFORMACJA O ZAKRESIE ODBUDOWY I REMONTÓW BUDYNKÓW

ZNISZCZONYCH W WYNIKU POWODZI !!!

Aktualizacja: 31.08.2010 Utworzono: 31.08.2010
Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dotycząca remontu, rozbiórki i odbudowy obiektów

budowlanych zniszczonych w wyniku powodzi.

Aktualizacja: 17.08.2010 Utworzono: 17.08.2010
Dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ustalił dzień 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dodatkowy dzień wolny od pracy, tj. w sobotę 1 maja 2010 r.

Aktualizacja: 27.04.2010 Utworzono: 27.04.2010
Granty z Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury zabezpieczyło na rok 2005 kilkadziesiąt milionów złotych na dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Aktualizacja: 23.02.2005 Utworzono: 23.02.2005
Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy kolegiów

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wprowadzono przepisy ułatwiające pokonywanie barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz wspieranie uczniów zdolnych.

Aktualizacja: 15.02.2005 Utworzono: 15.02.2005
W Sandomierzu powstał Miejski Szkolny Związek Sportowy

W dniu 28.10.2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6. odbyło się zebranie nauczycieli wychowania fizycznego sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjów i sympatyków sportu. W zebraniu uczestniczyło 28 osób.

Aktualizacja: 01.02.2005 Utworzono: 01.02.2005
Plany inwestycyjne Miasta Sandomierza

Miasto Sandomierz przygotowało szereg ważnych dla rozwoju Miasta planów inwestycyjnych i ubiega się o ich dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Aktualizacja: 19.11.2004 Utworzono: 19.11.2004
Wojewoda Świętokrzyski wprowadził ochronę gatunkową jodły pospolitej w województwie świętokrzyskim

W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 172 z dnia 1 października 2004 r. ukazało się rozporządzenie nr 17/72004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (albies alba) w województwie

Aktualizacja: 17.11.2004 Utworzono: 17.11.2004
Jak pozyskiwać fundusze unijne?

informacja o procedurze pozyskiwania przez gminę środków finansowych z funduszów Unii Europejskiej

Aktualizacja: 17.11.2004 Utworzono: 17.11.2004

aktualne... Początek strony