Rok 2017
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: L/670/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_670_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/671/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_671_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/668/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_668_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/667/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_667_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/674/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_674_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2018 , wersja 2
Numer: L/675/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_675_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/683/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_683_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/673/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_673_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/679/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_679_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/681/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_681_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/669/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_669_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/676/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_676_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/672/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_672_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/680/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_680_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/678/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_678_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/677/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_677_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: L/682/2017, Z dnia: 20.12.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2018 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaL_682_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 28.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/651/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_651_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/650/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_650_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/655/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_655_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/648/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_648_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/660/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XVIII/167/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_660_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/656/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_656_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/657/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_657_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/654/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_654_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/662/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie " Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_662_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/646/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_646_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 2
Numer: XLIX/647/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_647_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/661/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie "zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_661_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/666/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu "Sandomierska Karta Mieszkańca"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_666_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/658/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana: XXXIV/422/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_658_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/665/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/653/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_653_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/649/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_649_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/663/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie drugiej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_663_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/664/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017-2022
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_664_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/652/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_652_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLIX/659/2017, Z dnia: 29.11.2017, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIX_659_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 06.12.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/639/2017, Z dnia: 30.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_639_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/642/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_642_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/637/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_637_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/630/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_630_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/627/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_627_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/644/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_644_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/632/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_632_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/645/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_645_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 31.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 31.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/643/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_643_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/638/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_638_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/641/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_641_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/634/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_634_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/624/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana: XLVII/595/2017

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/595/2017 Rady Miasta Sandomierza z sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_624_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/636/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_636_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/629/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_629_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/631/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_631_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/628/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_628_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/635/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_635_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/640/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana: XVII/148/2015

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_640_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/633/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_633_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/626/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_626_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVIII/625/2017, Z dnia: 25.10.2017, Zmieniana: XL/516/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/516/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVIII_625_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 30.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/598/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_598_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/612/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_612_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/615/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_615_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 2
Numer: XLVII/608/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_608_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/610/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_610_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/619/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności w ośrodkach wsparcia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_619_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/614/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_614_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/604/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_604_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/601/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_601_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/607/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_607_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/623/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_623_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/616/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im.Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_616_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/602/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_602_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/620/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_620_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/600/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_600_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/596/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_596_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/617/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz " Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetowa Gminy Miejskiej Sandomierz " Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_617_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/599/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_599_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/606/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_606_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/618/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz - Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą " Przystanek Błonie" oraz nadania jej statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_618_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/621/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_621_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/613/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_613_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/603/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Czersk
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_603_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/609/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_609_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/597/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana: XXXV/429/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/429/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_597_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/595/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_595_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/605/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_605_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/622/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_622_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVII/611/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana: XXV/224/2005

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/205 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVII_611_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 02.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 02.10.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/588/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_588_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/581/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_581_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/576/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_576_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/592/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXVIII/468/2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/468/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_592_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/587/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_587_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/578/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_578_2917.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/591/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXIX/495/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_591_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/582/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_582_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/579/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_579_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/589/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_589_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/584/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_584_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/585/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_585_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/590/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_590_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/583/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_583_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/586/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2018 roku zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_586_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/580/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_580_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/593/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_593_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/594/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana: XXXV/428/2016

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/428/2016 Rady Miasta Sandomierza w sprawie zatwierdzenia składów komisji stałych Rady Miasta Sandomierza oraz przewodniczących tych komisji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_594_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLVI/577/2017, Z dnia: 30.08.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLVI_577_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 04.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.09.2017 , wersja 1
Numer: XLV/575/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_575_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/563/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_563_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/571/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana: XXXII/382/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_571_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/570/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_570_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/572/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stawiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_572_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/560/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_560_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/573/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_573_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/565/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_565_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/569/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_569_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/561/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_561_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/567/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_567_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/574/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana: XLV/392/2010

uchylająca Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_574_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/568/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_568_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/562/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_562_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/564/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_564_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLV/566/2017, Z dnia: 20.07.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLV_566_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Sebastian Rutyna dnia 27.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/553/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_553_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/554/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_554_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Numer: XLIV/550/2017, Z dnia: 30.06.2017, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaXLIV_550_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.07.2017 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony