Rok 2016
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 341/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 341.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 23.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: 339/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 339.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 340/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 340.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 334/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 334.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 03.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 03.01.2017 , wersja 1
Numer: 336/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 336.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 333/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 333.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 05.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.01.2017 , wersja 1
Numer: 337/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w wydatkach w planie finansowym Samorządowego
Centrum Oświaty w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 337.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: 338/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w wydatkach w planie finansowym
Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 338.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 10.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.01.2017 , wersja 1
Numer: 335/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 335.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 329/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2017
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 329.pdf
Informacja zatwierdzona przez Eliza Czerwińska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 328/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 328.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 331/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta
Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 331.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 23.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 23.01.2017 , wersja 1
Numer: 330/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 330.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 332/2016, Z dnia: 29.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 332.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.01.2017 , wersja 1
Numer: 327/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta
Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 327.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 326/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 326.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 04.01.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: 325/2016, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów
i usług Gminy Miejskiej Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 325.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Grębowiec dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 324/2016, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 324.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 320/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/2016/PŚZ Burmistrza Sandomierza
w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert
na realizację w 2017 r. zadań na rzecz pożytku publicznego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 320.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: 322/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do spraw druków ścisłego
zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania
dowodów osobistych, które zostały zniszczone lub uszkodzone
w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 322.pdf
Informacja zatwierdzona przez Dariusz Gadawski dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 323/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 323.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 321/2016, Z dnia: 21.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 321.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 318/2016, Z dnia: 20.12.2016, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie nr 151/2016/PŚZ Burmistrza Sandomierza
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
ds. Rewitalizacji oraz powołania Zespołu ds. Rewitalizacji
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 318.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.12.2016 , wersja 1
Numer: 319/2016, Z dnia: 20.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 319.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 315/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 314/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 314.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: 315/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.12.2016 , wersja 1
Numer: 317/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 317.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 316/2016, Z dnia: 16.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 316.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 313/2016, Z dnia: 15.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 313.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 312/2016, Z dnia: 15.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej wykonującej czynności
związane z przeprowadzaniem przetargów na wydzierżawienie nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 312.pdf
Informacja zatwierdzona przez Barbara Rajkowska dnia 16.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.12.2016 , wersja 1
Numer: 311/2016, Z dnia: 14.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 311.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.12.2016 , wersja 1
Numer: 310/2016, Z dnia: 13.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 310.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: 309/2016, Z dnia: 12.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 309.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 19.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.12.2016 , wersja 1
Numer: 308/2016, Z dnia: 09.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 308.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 16.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.12.2016 , wersja 1
Numer: 305/2016, Z dnia: 08.12.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 305.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 16.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.12.2016 , wersja 1
Numer: 304/2016, Z dnia: 08.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko kierownika samorządowego zakładu budżetowego
pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 304.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.12.2016 , wersja 1
Numer: 306/2016, Z dnia: 08.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 306.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 16.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.12.2016 , wersja 1
Numer: 307/2016, Z dnia: 08.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 307.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 22.12.2016 , wersja 1
Numer: 303/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 303.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 13.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 13.12.2016 , wersja 1
Numer: 302/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania
Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r.
zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 302.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 08.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: 301/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 301.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 06.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.12.2016 , wersja 1
Numer: 294/2016, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 294.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: 300/2016, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą"Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 300.pdf
Informacja zatwierdzona przez Tomasz Piórkowski dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: 299/2016, Z dnia: 28.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta na 2016 r.

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 299.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 05.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.12.2016 , wersja 1
Numer: 298/2016, Z dnia: 28.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 298.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 05.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 05.12.2016 , wersja 1
Numer: 296/2016, Z dnia: 28.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 296.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 12.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 12.12.2016 , wersja 1
Numer: 295/2016, Z dnia: 28.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 295.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: 297/2016, Z dnia: 28.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu
użytkowego położonego w Sandomierzu przy ul. Sokolnickiego 10
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 297.pdf
Informacja zatwierdzona przez Zenon Smuniewski dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: 292/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na  dzień 31 grudnia 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 292.pdf
Informacja zatwierdzona przez Skarbnik Miasta S-rza dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 293/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz służbowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 293.pdf
Informacja zatwierdzona przez Stanisław Perła dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 290/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego
pełna sygnatura zarządzenia 290/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 290.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: 289/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 289.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 288/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 288.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 287/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie używania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz zwrotu kosztów z tego tytułu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 287.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 286/2016, Z dnia: 18.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 286.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 284/2016, Z dnia: 18.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 284.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 282/2016, Z dnia: 18.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 282.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 285/2016, Z dnia: 18.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 285.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 283/2016, Z dnia: 18.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 283.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.11.2016 , wersja 1
Numer: 281/2016, Z dnia: 17.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Programu Rewitalizacji Miasta
Sandomierza na lata 2016-2023
pełna sygnatura zarządzenia 281/2016/PSZ

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 281.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 1
Numer: 280/2016, Z dnia: 16.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 280/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 280.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.11.2016 , wersja 1
Numer: 279/2016, Z dnia: 15.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 279/206/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 279.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: 277/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 277.pdf
Informacja zatwierdzona przez Monika Dębowska dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2016 , wersja 1
Numer: 276/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 276/2016/SK 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 276.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.11.2016 , wersja 1
Numer: 275/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 275/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 275.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 2
Numer: 274/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 274/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 274.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 2
Numer: 271/2016, Z dnia: 08.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 271/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 271.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.11.2016 , wersja 1
Numer: 273/2016, Z dnia: 08.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 273/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 273.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 2
Numer: 272/2016, Z dnia: 08.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
pełna sygnatura zarządzenia 272/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 272.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.11.2016 , wersja 2
Numer: 269/2016, Z dnia: 07.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2016
pełna sygnatura zarządzenia 269/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 269.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 1
Numer: 270/2016, Z dnia: 07.11.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 270/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 270.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.11.2016 , wersja 3
Numer: 268/2016, Z dnia: 31.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 268/2016/SK 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 268.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.11.2016 , wersja 1
Numer: 267/2016, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 267/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 267.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.11.2016 , wersja 1
Numer: 265/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 265/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 265.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 263/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr. SO.170.1.2014
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 kwietnia 2014r
pełna sygnatura zarządzenia 263/2016/SO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 263.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 266/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 266/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 266.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.11.2016 , wersja 1
Numer: 264/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 264/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 264.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 262/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Pełna sygnatura zarządzenia 262/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 262.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 261/2016, Z dnia: 25.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 261/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 261.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 260/2016, Z dnia: 24.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 260/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 260.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 256/2016, Z dnia: 24.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 256/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 256.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 257/2016, Z dnia: 24.10.2016, Zmieniana:  

W sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 22.09.2016r Nr 229/2016/0PS w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 257.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.10.2016 , wersja 1
Numer: 258/2016, Z dnia: 24.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 258/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 258.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 259/2016, Z dnia: 24.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 259/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 259.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 255/2016, Z dnia: 21.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych
pełna sygnatura zarządzenia 255/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 255.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 254/2016, Z dnia: 19.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Administratora  Systemu Informatycznego
pełna sygnatura zarządzenia 254/2016/Or
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 254.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.10.2016 , wersja 1
Numer: 249/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 249/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 249.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.10.2016 , wersja 1
Numer: 251/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 251/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 251.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 252/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
pełna sygnatura zarządzenia 252/2016/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 252.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.10.2016 , wersja 1
Numer: 250/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 250/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 250.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.10.2016 , wersja 1
Numer: 253/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 253/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 253.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 248/2016, Z dnia: 14.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r
pełna sygnatura zarządzenia 248/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 248.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.10.2016 , wersja 1
Numer: 246/2016, Z dnia: 12.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie Regulaminu Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 246/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 246.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 247/2016, Z dnia: 12.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 247/2016/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 247.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2016 , wersja 1
Numer: 245/2016, Z dnia: 10.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenie 245/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 245.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.10.2016 , wersja 1
Numer: 243/2016, Z dnia: 10.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 243/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 243.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.10.2016 , wersja 1
Numer: 244/2016, Z dnia: 10.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenie 244/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 244.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.10.2016 , wersja 1
Numer: 242/2016, Z dnia: 07.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 242/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 242.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 240/2016, Z dnia: 05.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 240/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 240.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 241/2016, Z dnia: 05.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 241/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 241.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 236/2016, Z dnia: 04.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 236/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 236.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 238/2016, Z dnia: 04.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 238/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 238.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 239/2016, Z dnia: 04.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
pełna sygnatura zarządzenia 239/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 239.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.10.2016 , wersja 1
Numer: 237/2016, Z dnia: 04.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełna sygnatura zarządzenia 237/2016/SO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 237.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 07.10.2016 , wersja 1
Numer: 235/2016, Z dnia: 03.10.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 235/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 235.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 233/2016, Z dnia: 30.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz w sprawie udzielenia akredytacji
dla systemu przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 233/2016/OZKOC

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 233.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.09.2016 , wersja 2
Numer: 234/2016, Z dnia: 30.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 234/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 234.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.10.2016 , wersja 1
Numer: 232/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Sandomierza na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 232/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 232.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.10.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.10.2016 , wersja 1
Numer: 230/2016, Z dnia: 27.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza
Miasta Sandomierza  w roku  2016.
pełna sygnatura zarządzenia 230/2016/SCO

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 230.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.09.2016 , wersja 1
Numer: 231/2016, Z dnia: 27.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
pełna sygnatura zarządzenia 231/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 231.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.10.2016 , wersja 2
Numer: 229/2016, Z dnia: 22.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 17.03.2016r Nr 49/216/0PS  w sprawie  powołania  
Zespołu  Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 229/2016/OPS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 229.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.09.2016 , wersja 1
Numer: 227/2016, Z dnia: 21.09.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie  Nr 227/2016/G Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 września 2016r.
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
pełna sygnatura zarządzenia 227/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 227.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2016 , wersja 1
Numer: 226/2016, Z dnia: 21.09.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie  Nr 226/2016/G Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 września 2016r.
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
pełna sygnatura zarządzenia 226/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 226.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2016 , wersja 1
Numer: 225/2016, Z dnia: 21.09.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie  Nr 225/2016/G Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 września 2016r.
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
pełna sygnatura zarządzenia 225/2016/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 225.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2016 , wersja 1
Numer: 228/2016, Z dnia: 21.09.2016, Zmieniana:  

Zarządzenie  Nr 228/2016/G Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 września 2016r.
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
pełna sygnatura zarządzenia 228/2016/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 228.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2016 , wersja 1
Numer: 221/2016, Z dnia: 19.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 221/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 221.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 220/2016, Z dnia: 16.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 220/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 220.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 218/2016, Z dnia: 16.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie MIASTA SANDOMIERZA
pełna sygnatura zarządzenia 218/2016/SO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 218.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.09.2016 , wersja 1
Numer: 219/2016, Z dnia: 16.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 219/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 219.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 223/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 223/2016/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 223.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 217/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków
w Urzędzie Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 217/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 217.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 224/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków w Urzędzie Miasta Sandomierza na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 224/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 224.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 216/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 216/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 216.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 222/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
pełna sygnatura zarządzenia 222/2016/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 222.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.10.2016 , wersja 1
Numer: 215/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych,
dokumentacji księgowej i, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji
dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki
pełna sygnatura zarządzenia 215/2016/SCO
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_215.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: 214/2016, Z dnia: 13.09.2016, Zmieniana:  

zmieniające załącznik - „Tabela dopłat" do Regulaminu Gospodarowania
Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu , wprowadzonym Zarządzeniem Nr P.0152-59/09    
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 lipca 2009 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 214/2016/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 214.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 3 
Początek strony