Rok 2009
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLV/390/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę  Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv-390-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010 , wersja 1
Numer: XLV/391/2010, Z dnia: 29.01.2010, Zmieniana: XXXII/285/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX / 342 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595 ).
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv-391-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIV/387/2009, Z dnia: 30.12.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIV/386/2009, Z dnia: 30.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliv-386-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/382/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii_382_09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/379/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-379-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/375/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-375-2009.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.03.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/383/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.01.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.01.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/385/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania podnazwą „Dofinansowanie do zakupu schodołazu dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii_385_09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/384/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/378/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-378-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/371/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady MiastaSandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierzai zatwierdzenia ich składów osobowych. 

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-371-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.01.2010 , wersja 4
Numer: XLIII/376/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-376-2009.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 05.03.2010 , wersja 2
Numer: XLIII/380/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana: XXXIX/331/2009

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-380-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLIII/381/2009, Z dnia: 23.12.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxliii-381-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Numer: XLII/362/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-362-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/363/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-363-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/355/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-355-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/359/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana: XXVII/245/2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2010.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/358/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci od 01.01.2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: LXII/360/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-360-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/361/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-361-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/356/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-356-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/368/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-368-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.12.2009 , wersja 1
Numer: XLII/364/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana: XXII/186/2008

zmieniająca uchwałę nr XXII/186/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008r.w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii_364_2009.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010 , wersja 1
Numer: XLII/365/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana: XXXIX/341/2009

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Sandomierzu na 2009 rok.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii_365_2009.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010 , wersja 1
Numer: XLII/369/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii-369-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.11.2009.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2011 , wersja 2
Numer: XLII/366/2009, Z dnia: 30.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlii_366_2009.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.03.2010 , wersja 1
Numer: XLI/353/2009, Z dnia: 12.11.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxli-353-09-akt.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009 , wersja 2
Numer: XLI/352/2009, Z dnia: 12.11.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: XL/347/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza”.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: XL/344/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r. – II etap.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009 , wersja 1
Numer: XL/348/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009 , wersja 1
Numer: XL/351/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: XL/350/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009 , wersja 1
Numer: XL/346/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.12.2009 , wersja 1
Numer: XL/345/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxl-345-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009 , wersja 1
Numer: XL/349/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/340/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do rozpoczęcia budowy kompleksu boisk sportowych „ Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-340-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/325/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-325-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/333/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”- stadion sportowy.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-333-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/329/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/343/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-343-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/330/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-330-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/324/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-324-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/339/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-339-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/326/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia "Gminnego programu wychodzenia z bezdomności".
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/327/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania podnazwą „Dofinansowanie do zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-327-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/335/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-335-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/338/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz, w drodze komunalizacji.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-338-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/334/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-334-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/337/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-337-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/336/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-336-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/341/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana: XXXIV/299/2009

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/299/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/332/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/342/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana: XXXII/285/2009

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/331/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-331-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXIX/328/2009, Z dnia: 30.09.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.10.2009 , wersja 1
Numer: XXXVIII/321/2009, Z dnia: 30.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu “Nas troje i więcej” .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-321-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXVIII/323/2009, Z dnia: 30.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-323-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXVIII/322/2009, Z dnia: 30.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-322-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXVIII/320/2009, Z dnia: 30.07.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-320-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 2
Numer: XXXVII/313/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-313-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.12.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/319/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sandomierz,w drodze komunalizacji.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-319-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.11.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.11.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/316/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana: IV/38/2007

zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-316-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/310/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-310-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/311/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana: XXXII/287/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.07.2009 , wersja 2
Numer: XXXVII/317/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 - 2032”.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/318/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana: XVI/139/2004

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/315/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-315-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.12.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.12.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/314/2009, Z dnia: 03.07.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-314-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/309/2009, Z dnia: 01.07.2009, Zmieniana: III/9/2006

zmieniająca uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-309-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXVII/308/2009, Z dnia: 01.07.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-308-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2009 , wersja 1
Numer: XXXVI/306/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 17.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 2
Numer: XXXVI/307/2009, Z dnia: 17.06.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-307-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.09.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/302/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r.w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-302-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/305/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-305-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/304/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana: XI/96/2003

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-304-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/298/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr II MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla mieszkaniowego „OKRZEI” na obszarze miasta Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-298-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.06.2009 , wersja 2
Numer: XXXIV/299/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/301/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2009 – 2012.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.06.2009 , wersja 2
Numer: XXXIV/300/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-300-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2009 , wersja 2
Numer: XXXIV/296/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-296-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/303/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-303-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIV/297/2009, Z dnia: 27.05.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-297-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/295/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana: III/8/2006

zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii-295-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/293/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/290/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii-290-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/292/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/294/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii-294-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXIII/291/2009, Z dnia: 29.04.2009, Zmieniana: VII/64/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii-291-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/279/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-279-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/288/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-288-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/281/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-281-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/287/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XXXI/273/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/280/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-280-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 06.05.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/289/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego w Sandomierzu ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0756 T ( ulica Mściowska ) w Sandomierzu”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-289-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/283/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XXXIV/317/2006

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-283-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/286/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej w Sandomierzu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-286-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/284/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-284-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/282/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XII/107/2004

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxii-282-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXII/285/2009, Z dnia: 22.04.2009, Zmieniana: XV/135/2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.06.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/275/2009, Z dnia: 11.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.04.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/274/2009, Z dnia: 11.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxi-274-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/273/2009, Z dnia: 11.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok. (Uchwała została opublikowana w Katalogu "Prawo Lokalne", w zakładce "Budżet miasta").
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXXI/276/2009, Z dnia: 11.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie : wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji oraz na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla ”in blanco” - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXX/272/2009, Z dnia: 04.03.2009, Zmieniana: II/5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxx-272-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXX/270/2009, Z dnia: 04.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/344/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXX/271/2009, Z dnia: 04.03.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Informacja zatwierdzona przez Helena Wierzbińska-Podulka dnia 04.03.2009.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 4
Numer: XXIX/268/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-268-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/258/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-258-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/264/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/266/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-266-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/269/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-269-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 02.04.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/261/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-261-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/265/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana: XV/136/2007

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 11.02.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 2
Numer: XXIX/259/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-259-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/263/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-263-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/267/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana: XXXVII/353/2006

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.04.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/260/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-260-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/262/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-262-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XXIX/257/2009, Z dnia: 11.02.2009, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia odwołania Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxix-257-09.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.03.2009 , wersja 1
Numer: XLV/392/2010, Z dnia: 29.01.2009, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnychw przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jestGmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okresdo trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxlv-392-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.02.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony