Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

 

Potrzeba zjednoczenia działań w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w roku 1992 władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r. jest jedenaście gmin: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Samborzec i Sandomierz. Zamieszkuje je ponad 107.000 osób, a zajmowana przez nie powierzchnia wynosi 956,5 km2.

 

Siedzibą Związku jest Klimontów, a władze Związku tworzą wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin.

         Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie:

§      ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki,

§      pozyskiwania środków i pomocy z realizacji inwestycji ekologicznych,

§      ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

 

Gmina Miejska Sandomierz przystąpiła do EZGDK na mocy uchwały Nr XXX/205/96 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i przyjęcia jego statutu. [pobierz załącznik]

 

Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku.

Jedną z istotnych dla Sandomierza inicjatyw podjętych w ramach EZGDK jest wybudowanie składowiska i zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Jańczycach, który ma zastąpić dotychczas wykorzystywane przez Sandomierz wysypisko śmieci w Piasecznie.

  Dane teleadresowe: 

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI
27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1
tel/fax (15) 866-13-98, tel. kom. 605 533 283

e-mail:  ezgdk@pro.onet.pl 

Przewodniczący Zarządu Związku
- mgr Władysław Brudek

Kierownik Biura Związku
- mgr Leszek Wołowiec
 

Statut EZGDK (wersja aktualna)

 [pobierz Uchwałę];  [pobierz  Statut]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.08.2010 9:42
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.08.2010 9:42. Odsłon 2877, Wersja 26ikona drukuj
Wersja : lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony