Rok 2010
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: III/13/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana: XLV/389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/38/522                                           
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2011 , wersja 2
Numer: III/9/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010 , wersja 1
Numer: III/10/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010 , wersja 1
Numer: III/8/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010 , wersja 1
Numer: III/11/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/38/520                                          
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2011 , wersja 2
Numer: III/6/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010 , wersja 1
Numer: III/12/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/38/521                                           
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2011 , wersja 2
Numer: III/14/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2011 r.

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/38/523                                            
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2011 , wersja 2
Numer: III/7/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.12.2010 , wersja 1
Numer: III/15/2010, Z dnia: 22.12.2010, Zmieniana: XXXVII/317/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 - 2032".

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/38/524                                          
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 22.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2011 , wersja 2
Numer: I/3/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr i-3-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010 , wersja 1
Numer: II/5/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr ii-5-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr i-1-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010 , wersja 1
Numer: I/2/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr i-2-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010 , wersja 1
Numer: II/4/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniauchwala nr ii-4-2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.12.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony