Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.

Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków
organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta. [Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 
Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski -  [ pobierz ]
 [korekta oświadczenia z 08.12.2014 złożona 03.02.2016]
 [korekta oświadczenia z 19.01.2015 złożona 03.02.2016]
 
Sekretarz
Gajewski Andrzej  [pobierz]
 
Skarbnik
 Pawłowska Beata  [pobierz]            [oświadczenie z dnia 14.09.2016 na zakończenie sprawowania funkcji]
 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta
 
Grębowiec Barbara - [pobierz]
Hill Monika - [pobierz]
Kwieciński Krzysztof - [pobierz]  
Orchowska Anna - [pobierz]
Paszkiewicz Piotr - [pobierz]        [korekta oświadczenia złożonego w dniu 30.06.2015]
Przyłucka Aneta - [pobierz]
Rajkowska Barbara -  [pobierz]
Smuniewski Zenon - [pobierz]
Tarnawska Dorota - [pobierz]
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 
Abłamowicz Dominik - [pobierz]
Brzezowski Wojciech - [pobierz]
Dumin Wojciech [pobierz]
Dygas Mieczysław - [pobierz]    
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2011 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2012 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2013 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2014 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2015 złożona 15 marca 2016r.   [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2011 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2012 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2013 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2014 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Korekta oświadczenia majątkowego złożonego w 2015 złożona 4 kwietnia 2016r.  [pobierz]
Gosek Waldemar - [pobierz]
Gracz Ewa - [pobierz]
Hajduk Agata - [pobierz]
Kawiorski Leszek - [pobierz]
Krasoń Agnieszka - [pobierz]    [ 1 oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska ]
Krzelowski Kazimierz - [pobierz]
Latawiec Ryszard - [pobierz]
Łebek Grażyna - [pobierz][pobierz]
Mucha Elżbieta - [pobierz]
Pacholczak Renata - [pobierz]
Rożek Barbara - [pobierz] [korekta oświadczenia majatkowego]
Sobolewska Elżbieta - [pobierz]
Socha Grzegorz - [pobierz]
Socha Tamara - [pobierz]
Stolarski Kazimierz - [pobierz]
Stępień Magdalena - [pobierz]
Strugała Dorota - [pobierz]
Szuba Małgorzata - [pobierz]  [korekta]
Wierzbicki Paweł - [pobierz]     [ korekta 1 oświadczenia majątkowego ]

 

Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 08.02.2017 13:51
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.02.2017 13:51. Odsłon 4485, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony