Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul, Opatowska 1, tel. (15) 8154 - 175

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej, który zawiera:

- Dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis/wyrys), ew. decyzję o warunkach zabudowy,
- Plan sytuacyjny lub zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której wjiosk dotyczy,
- Pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wniesienie pelnomocnictwa,
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne są w BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. 
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.

 

Czas załatwienia:
Odpowiedź następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca drogi dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Druki do pobrania: wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu 
[pobierz jako WORD]

[pobierz jako PDF]

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)

Informacja zatwierdzona przez Krzysztof Kwieciński dnia 26.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 12:05. Odsłon 1880, Wersja 11ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony