Oświadczenia i stanowiska Rady Miasta
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXVII/1/2020, Z dnia: 02.12.2020, Zmieniana:  

Apel w sprawie poszanowania praw kobiet
Informacja zatwierdzona przez Wojciech Czerwiec dnia 02.12.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.12.2020 , wersja 1
Numer: XLII/1/2017, Z dnia: 31.05.2017, Zmieniana:  

Apel Rady Miasta Sandomierza w sprawie budowy drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaAPEL.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XL/2/2017, Z dnia: 27.04.2017, Zmieniana:  

Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza podjęte w dniu 27 kwietnia 2017 roku w sprawie planów przeniesienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu z obszaru Sądu Okręgowego w Kielcach do właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 27.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXIX/1/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  

Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza podjęte w dniu 30 marca 2017 roku ws. przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 10.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 10.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVI/1/2016, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  

Oświadczenie Rady Miasta Sandomierza
ws. planowanej zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
która ma skutkować likwidacją Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu.
podjęte w dniu 8 czerwca 2016 roku podczas XXVI sesji Rady Miasta Sandomierza

Rada Miasta Sandomierza wyraża swoje ogromne zaniepokojenie sygnałami jakie dochodzą ze środowisk
pracowniczych skupionych w Zakładach Gazowniczych, znajdujących się obecnie w strukturach Polskiej
Spółki  Gazowniczej. Zgodnie z planowaną restrukturyzacją Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ma zostać
zlikwidowany.Tymczasem jest to jedna z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Jej powstanie
datuje się na 1937 rok - okres rozbudowy naszego miasta w okresie tworzenia Centralnego Okręgu
Przemysłowego.Nie można tutaj pominąć aspektu społecznego, bowiem Zakład Gazowniczy to nie tylko
tradycja, ale także-przede wszystkim miejsca pracy. W spółkach gazowniczych pracowało wiele pokoleń
mieszkańców Sandomierza. W naszej świadomości na trwałe zapisała się tradycja obchodzenia święta
Barbórki. Rada Miasta Sandomierza wyraża swój zdecydowany sprzeciw planom zarządu  Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o., które mają doprowadzić do likwidacji Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaarchive.tar.gz
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 1
Strony:
Początek strony