Inwestycje - Rok 2008

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

ul. Opatowska 1 , Sandomierz,

tel. 0/15 644-01-28 , fax 0/15 644-68-21

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież

Informacja o inwestycjach realizowanych   
przez Wydział Techniczno - Inwestycyjny  

 w 2008 roku

          I.               Zadania zakończone
    II.              Zakończone opracowania projektowe
        III.            Zadania w trakcie realizacji
         IV.     Koncepcje i projekty w trakcie opracowania
                              
                                      I. Zadania zakończone
 .
1. Ul. Dobkiewicza (boczna)
Wykonana została nawierzchnia, chodniki i miejsca postojowe  z betonowej kostki brukowej (1300m2), kanalizacja deszczowa z rur PCV długości 141 m oraz kanalizacja sanitarna długości 158m. Przebudowana i zabezpieczona została linia energetyczna i teletechniczna oraz dobudowane  oświetlenie uliczne.
.

 

 .
2. Ul. Spokojna i Panoramiczna

 Oświetlenie uliczne – linia kablowa typu YAKY długości 480 m, zasilająca 11 szt. słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi.

3. Przebudowa  stadionu sportowego przy ul. Koseły  - I etap

 

Zakończony został I etap przebudowy stadionu sportowego przy ul. Koseły. W tym etapie wykonane zostały;

 • roboty przygotowawcze,
 • przebudowa istniejącego budynku klubu KS „Wisła”

w tym :

  • kotłownia gazowa z piecem kondensacyjnym (energooszczędnym)
  • modernizacja węzła cieplnego
  • remont pomieszczeń biurowo – administracyjnych
 • przebudowa dwóch trybun (północnej i południowej), przygotowanych na ok. 2027 miejsc – trybuna północna z zapleczem

w tym :

  • pomieszczenia obsługi
  • szatnie,
  • pomieszczenia sanitarno – higieniczne
  • pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, pomieszczenia pod usługi (kawiarnię)
  • pomieszczenia techniczne (centrale wentylacyjne, węzeł cieplny).

Wykonawcą robót był Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na I etap pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 2.475.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu

 
 

 

 4.     Odwodnienie ul. Powiśle wykonany został rurociąg kanalizacji deszczowej z PCV długości 551m 

5.      Ul. Mickiewicza 14-20 – budowa oświetlenia i przewiert przez jezdnię.

6. Ul. Krakowska – wybudowany został odcinek sieci kanalizacji  sanitarnej . W ramach tego zadania wykonano 4 studzienki z PEHD, kanał sanitarny długości 133mb, 5 szt studni TEGRA, pompownię sieciową z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i drogą dojazdową.

7.  Budynek socjalny przy ul. Lubelskiej

Zakończona została budowa budynku socjalnego przy ul. Lubelskiej. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Budynek jest  3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony – 21 mieszkań. Mieszkania o powierzchni     19,3m2,21,8m2,32,9m2,35,2m2

 

   

 kwiecień 2008r

   

 wrzesień 2008 rok

8. Budowa skate parku przy ul. Baczyńskiego  - I etap

   

  II.  Opracowane koncepcje i projekty.

1. Opracowany został projekt koncepcyjny :„Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Portowej”  
Założenie zawarte w projekcie podzielone jest na dwie części.
-część basenową
-część  z boiskami sportowymi.
Na terenie opracowania  zlokalizowane są obiekty i urządzenia:
*      Budynek „I” zaplecza szatniowo – sanitarnego.
W budynku znajda się m.in.: szatnia ogólna, szatnia basenowa, kasa z systemem naliczania opłat, sanitariaty,  sauna, pokój ratowników, pokój ochrony, pomieszczenie pierwszej pomocy. W drugim skrzydle budynku została zlokalizowana kawiarnia. Jej układ pozwala na korzystanie z niej  przez użytkowników przebywających na basenie oraz przez osoby z zewnątrz. W budynku znajdzie się również  klub fitness, sala do masażu, solarium, kręgielnia, oraz szereg pomieszczeń służących do obsługi  całego kompleksu z pokojem personelu i salą konferencyjną.
*      Baseny zewnętrzne
W tej części  kompleksu zaprojektowano basen rekreacyjny dla dorosłych i brodzik dla dzieci ze specjalnym bezpiecznym podłożem. Basen większy ma charakter rekreacyjny i  będzie zaprojektowany z zadaszeniem. Planowane jest  wyposażenie go w „rwącą rzekę” , dwie ślizgawki, bicze wodne, leżanki do masażu wodnego.
*      Budynek „II” przy boisku wielofunkcyjnym.
Jest zlokalizowany przy strefie sportowej. Posiada zaplecze szatniowo – sanitarne dla obsługi  boisk. Znajdą się tam również pomieszczenia  - magazyn na sprzęt sportowy, punkt obsługi, toalety.
*      Korty tenisowe
*      Mini golf. Na terenie mini golfa  przewiduje się dziewięć stanowisk do gry o różnym stopniu trudności.
*      Plac zabaw
Na placu zabaw przewiduje się zastosowanie powierzchni bezpiecznej. Zaplanowane  zostały urządzenia do zabawy – huśtawki, karuzela, piaskownica, sprężynowce, drabinki wspinaczkowe.
*      Altana z grillem W zadaszonej altanie planuje się usytuowanie stołów biesiadnych oraz murowanego grilla.
*      Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne  to główny  element zespołu sportowego w zachodniej części działki. Teren boiska będzie ogrodzony i zabezpieczony przez piłko chwyty.
*      Boiska do piłki plażowej
*      Ścianka wspinaczkowa. Zaprojektowana jako jedna ze ścian  budynku zaplecza z własną strefą bezpieczną.
*      Scena. Planowana jest scena systemowa plenerowa z zadaszeniem.
Na działce planuje się  wykonanie pełnego uzbrojenia terenu. Planuje się sieci: wodociągową, sanitarną, energetyczną, oświetlenie zewnętrzne, gazową, technologiczną, teletechniczną.
Komunikacja w  strefie Centrum będzie odbywała się ciągami pieszymi i pieszo jezdnymi. Planowany parking przewiduje  około 50 miejsc postojowych.
Na całym obszarze opracowania przewiduje się  zachowanie w dużej mierze  istniejącej zieleni. Zaprojektowana będzie również nowa zieleń, skwery, żywopłoty.

2. Skate park przy ul. Baczyńskiego .

Opracowany został projekt budowlano - wykonawczy skate parku przy ul. Baczyńskiego.  Teren będzie pełnić funkcję  rekreacyjną dla dzieci i młodzieży jeżdzących na deskorolkach, rolkach czy rowerach. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami  z młodzieżą, by zapoznać się z propozycjami i sugestiami przyszłych użytkowników urządzeń sportowych. Na terenie skate parku znajdą  się takie urządzenia jak: bank, Quarter, Platforma, Funbox z murkiem, piramida, grindbox schody, grindbox ławka, rurka prosta, słupek do grindów.Teren  będzie  wyposażony w elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, zieleń niską oraz miejsca postojowe.

   

                               

 

                                  III.  Zadania w trakcie realizacji

 

 

1. Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły – II etap 

 

We wrześniu 2008 roku podpisana została umowa na  realizację II etapu  przebudowy stadionu.

W tym etapie zostaną wykonane:

 
 • nawierzchnie sportowe na boiskach , kortach tenisowych i bieżni (wraz z podbudowami, drenażami i odwodnieniem)
 • system nawadniania boiska głównego
 • modernizacja  budynku wc (remont i dobudowa)
 • roboty drogowe (komunikacja, parking wewnętrzny)
 • ogrodzenie
 • oświetlenie zewnętrzne
 • instalacja monitoringu wizyjnego
 • montaż siedzisk
 • wyposażenie sportowe.

 

2.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4  

 

Trwają prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska do gier  – zlokalizowanego w części północno – zachodniej szkolnego placu sportowego.:

W zakres robót wchodzi boisko o wymiarach 48,3x28,3m z nawierzchnią poliuretanowo – gumową,  bezspoinową i odwodnieniem.

Wokół boiska wielofunkcyjnego  -ogrodzenie o wysokości 4 m, systemowe, z napinanej siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV na słupach stalowych

 

 

                                       IV. Projekty w trakcie opracowania:

 

1. Kontynuowane jest projektowanie "Kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta  (Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska ). Projekty są oddawane etapami. Opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do wybudowania kanalizacji w tych osiedlach i ulicach miasta dotychczas nieskanalizowanych, tak aby w najbliższej przyszłości cały Sandomierz posiadał kanalizację sanitarną.

Wykonawcą projektu, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „RESKO"Spółka  z o.o z  Rzeszowa.

Projekt przewiduje na większości obszaru grawitacyjny system kanalizacji, a miejscach zmiennego ukształtowania terenu kilka sieciowych przepompowni ścieków.

Wszystkie ścieki sanitarne z całego systemu zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta a następnie przetransportowane celem oczyszczenia  w miejskiej oczyszczalni ścieków.

Przewidywana długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok.30 km, a ilość podłączonych budynków mieszkalnych ok.600.

  

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 23.02.2009 10:05
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 23.02.2009 10:05. Odsłon 4084, Wersja 50ikona drukuj
Wersja : lewy  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Początek strony