2017
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: I/24/2017, Z dnia: 24.10.2017, Zmieniana:  

Decyzja w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 34 szt. drzew gat. Kasztanowiec pospolity bez wymaganego zezwolenia
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta NK-24-2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 25.10.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.10.2017 , wersja 1
Numer: I/23/2017, Z dnia: 26.09.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu drzew gatunek Klon zwyczajny z działki będącej w posiadaniu ŚZMiUW w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_23_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 27.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 27.09.2017 , wersja 1
Numer: I/19/2017, Z dnia: 13.09.2017, Zmieniana:  

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za uszkodzenie drzew spowodowane wykonywaniem prac w obrębie koron drzew, z terenu nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem 777/54 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_19_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 14.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: I/22/2017, Z dnia: 05.09.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu drzew gatunek Kasztanowiec, Klon, dwóch Świerków oraz Modrzewia z terenu działki będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_22_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 06.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.09.2017 , wersja 1
Numer: I/21/2017, Z dnia: 05.09.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek Świerk pospolity z działki będącej w zarządzie SSM
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_21_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 06.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.09.2017 , wersja 1
Numer: I/20/2017, Z dnia: 05.09.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek Brzoza biała z działki Sandomierz lewobrzeżny, będącej w zarządzie SSM.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_20_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 06.09.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.09.2017 , wersja 1
Numer: I/17/2017, Z dnia: 24.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie czterech drzew: jednego drzewa gatunek Dąb czerwony i trzech drzew gatunek jarząb szwedzki z działki o nr ewid.165/4 obręb 2 Sandomierz Mokoszyn, będącej w posiadaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_ 17_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 25.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: I/18/2017, Z dnia: 24.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek klon pospolity oraz 1 szt. drzewa gatunek świerk pospolity rosnących na działce o nr ewid.127/2 i 179/2 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny, będącej w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_18_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 25.08.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 25.08.2017 , wersja 1
Numer: I/16/2017, Z dnia: 16.08.2017, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunek Klon zwyczajny
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_ 16 _2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 16.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 16.08.2017 , wersja 1
Numer: I/15/2017, Z dnia: 09.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek Lipa drobnolistna
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_ 15 _2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 09.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 09.08.2017 , wersja 1
Numer: I/11/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usuniecie czterech drzew gatunek : świerk kłujący, świerk pospolity oraz sosna pospolita
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_11_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 08.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 08.08.2017 , wersja 2
Numer: I/13/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja odmowna w sprawie usunięcie jednego drzewa Lipa drobnolistna
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_13_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 08.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 08.08.2017 , wersja 1
Numer: I/12/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek Orzech włoski
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_ 12_2017 (1).pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 08.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 08.08.2017 , wersja 1
Numer: I/14/2017, Z dnia: 08.08.2017, Zmieniana:  

Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunek daglezja zielona
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_ 14 _2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 08.08.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Marzec dnia 08.08.2017 , wersja 1
Numer: I/8/2017, Z dnia: 19.06.2017, Zmieniana:  

Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dot. wydania decyzji o nałożenie kary pieniężnej za zniszczenie 33 szt. drzew gatunku kasztanowiec
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaNK_8_2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.06.2017 , wersja 2
Numer: I/3/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

Wniosek o wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta NK-03-2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 25.04.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: I/5/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

Decyzja o wykreśleniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta NK-05-2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 16.05.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: I/6/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta NK-06-2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 02.06.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: I/4/2017, Z dnia: 06.06.2017, Zmieniana:  

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta NK-04-2017.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 15.05.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 06.06.2017 , wersja 1
Numer: I/1/2017, Z dnia: 18.05.2017, Zmieniana:  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kamień Plebański - ETAP I i II obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców, w części ulicy Błonie i w części ulicy Podmiejskiej oraz wniosek o wydanie decyzji
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 18.05.2017 , wersja 1
Strony:
Początek strony