Wykonanie budżetu na koniec III kw.2012 r.

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  NA  KONIEC  III  KWARTAŁU  ROKU  2012

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30 września roku 2012  [pobierz]

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012  [pobierz]

3. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku  [pobierz]

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku  [pobierz]

5. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.11.2012 10:25
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.11.2012 10:25. Odsłon 1509, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony