Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 r.

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  ZA  I  KWARTAŁ  2015 r.

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów  [pobierz]
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków  [pobierz]
3. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
4. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [pobierz]
5.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 27.04.2015 9:50
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 9:50. Odsłon 1303, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony