Wykonanie budżetu za I kwartał 2013

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA  ZA  I  KWARTAŁ  2013 r.

 

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów [pobierz]
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków [pobierz]
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie [pobierz]
4. Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji [pobierz]
5. Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [pobierz]

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014 10:38
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.06.2014 10:38. Odsłon 1549, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony