Realizacja ustawy o języku migowym

 

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 

1)  załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej –  osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc
w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,  osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

2)  kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

    korzystanie z poczty elektronicznej – um@um.sandomierz.pl

    przesyłanie faksów  (+48) 15 8154-101

 

3)  skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

W Urzędzie Miejskim w Sandomierzu osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza: (PJM), (SJM), (SKOGN).

 

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z ww. usługi co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić
w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

 

 

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Załącznik:
- Wniosek o zapewnienie tłumacz języka migowego lub tłumacza - przewodnika. [pobierz PDF]  [pobierz DOC]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.02.2019 12:55. Odsłon 2250, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony