Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku przez:Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) ]

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec  [oświadczenie]
 

Zastępca Burmistrza

Paweł Niedźwiedź  [oświadczenie]  [oświadczenie] na zakończenie pracy na stanowisku]

 

Sekretarz Miasta Sandomierza

Aneta Przyłucka  [oświadczenie]

 

Skarbnik Miasta Sandomierza

Barbara Grębowiec  [oświadczenie]

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:


- Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM w Sandomierzu (w związku z zakończeniem pracy na stanowisku)  [oświadczenie]  [korekta]
- Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM w Sandomierzu (pierwsze oświadczenie w związku z objęciem funkcji)  [oświadczenie]
- Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Sandomierzu [oświadczenie]
- Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji UM w Sandomierzu  [oświadczenie]
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

- Dominik Płaza - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  [oświadczenie]   [oświadczenie] na zakończenie pracy na stanowisku]
-  Iwona Łukawska - p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  [oświadczenie] w związku z objęciem stanowiska]
- Barbara Rożek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Piotr Sołtyk - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Rafał Binięda - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień powołania na stanowisko  [oświadczenie]   
- Grzegorz Kwiatkowski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska
- Agnieszka Krasoń - Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
- Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Agnieszka Klimkiewicz - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska
- Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Anna Chmiel - Kierownik sekcji pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Magdalena Szkiełka - Starszy referent w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Anna Orchowska - Administrator Koordynujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Wojciech Dumin - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury  [oświadczenie]
- Waldemar Gosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Elżbieta Sobolewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Grzegorz Socha - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Małgorzata Szuba - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu  [oświadczenie] 
- Ewa Rusinek - Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu  [oświadczenie]   [korekta]
- Agata Hajduk - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Renata Pacholczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Magdalena Stępień - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Elżbieta Grządkowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Janusz Stasiak - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie  [oświadczenie]
- Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  [oświadczenie]
- Agnieszka Krasoń - Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu, Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu  [oświadczenie]

Informacja zatwierdzona przez Składający oświadczenia dnia 23.11.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.11.2020 10:47. Odsłon 2291, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony