Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 16/I/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierz  [ pobierz ]

 

Uchwała Nr 40/I/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2016 r.  [ pobierz ]

 

Uchwała Nr 87/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2017 r.  [ pobierz ]

 

Uchwała Nr 119/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2018 rok     [ pobierz  ]

 

Uchwała Nr 120/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018 - 2031   [ pobierz ]

Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 28.11.2018 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.11.2018 8:24. Odsłon 1417, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony