Inwestycje - Rok 2006

 

 WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY

ul. Opatowska 1 , Sandomierz, tel. 0/15 644-01-28

Naczelnik Wydziału - mgr inż. Grzegorz Cież

 

Informacja o inwestycjach zrealizowanych

 przez Wydział Techniczno - Inwestycyjny

w  2006 roku. :

 • 1. ul. Długa - nawierzchnia z jezdni z asfaltobetonu, nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego z płyt otworowych, opracowanie dokumentacji i realizacja oświetlenia
 • 2. ul. Puławiaków - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
 • 3. ul. Prosta - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
 • 4. ul. Struga - kanalizacja sanitarna i deszczowa
 • 5. ul. Portowa -remont nawierzchni
 • 6. ul. Kochanowskiego - boczna -budowa nawierzchni ciągu pieszo -jezdnego z polbruku i płyt otworowych
 • 7. ul. Lubelska - budowa nawierzchni chodnika z polbruku i jezdni z asfaltobetonu -bloki nr 27i29
 • 8. ul. Zacisze -budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z polbruku i płyt otworowych
 • 9. ul. Błonie - budowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów
 • 10. ul. Pogodna -remont nawierzchni asfaltobetonowej i odtworzenie przepustu
 • 11. ul.Sucha - budowa kanalizacji sanitarnej, budowa nawierzchni i chodników
 • 12. ul. L.Czarnego - boczna -budowa nawierzchni ciągu pieszo jezdnego z polbruku, budowa kanalizacji deszczowej
 • 13. ul. Podmiejska - remont nawierzchni jezdni brukowej, ułożenie płyt otworowych i odtworzenie rowu z wyłożeniem płytkami chodnikowymi
 • 14. ul. Przedmieście Zawichojskie - budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z asfaltobetonu i płyt otworowych, zabezpieczenie skarpy
 • 15. Ul. Dąbrowskiego - chodnik z polbruku, oświetlenie
 • 16. ul. Lwowska - remont chodnika
 • 17. modernizacja infrastruktury drogowej m.Sandomierza
  (ul. Dobkiewicza, ul.L. Czarnego, ul. Miła, ul. Energetyczna).
 • 18. ul. Trześniowska-boczna - projekt wielobranżowy
 • 19. ul. Powiśle - budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z polbruku i płyt otworowych
 • 20. ul. Brzeskiego -budowa nawierzchni jezdni z asfaltobetonu
 • 21. ul. Ks.H.Sandomierskiego - nawierzchnia z płyt otworowych
 • 22. ul. Dobkiewicza -petla- nawierzchnia z asfaltobetonu, chodnik z polbruku
 • 23. ul. Holownicza - budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z płyt otworowych
 • 24. ul. Koćmierzów- remont nawierzchni
 • 25. ul. Batalionów Chłopskich - remont
 • 26. ul. Morelowa -budowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z polbruku, budowa studni chłonnej
 • 27. ul. Wojska Polskiego - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV - 340,5 m, studnie rewizyjne
 • 28. sieć kanalizacji sanitarnej do budynku PKP
 • 29. sieć kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zaleśnej oraz Wielowiejskiej- kanał PCV - 31 mb, kabel elektryczny - 56 mb.
 • 30. ul. Ożarowska - Kwiatkowskiego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 • 31. ul. Ogrodowa - kanalizacja deszczowa - 280 mb
 • 32. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza:
  -zagospodarowanie Parku Piszczele
  -zagospodarowanie placu Mały Rynek
  -prace konserwatorskie Bramy Opatowskiej
  - prace konserwatorskie Ratusza
 • 33. Rewitalizacja Bulwaru im. J. Piłsudskiego - projekt
 • 34. oświetlenie ul. Zielnej - dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zielnej i Cieśli- linia kablowa , 6 słupów.
 • 35. ul. Retmańska- budowa oświetlenia
 • 36. ul. Zamiejska i Łąkowa - -opracowanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego
 • 37. ul. Miodowa i Pogodna - dobudowa oświetlenia
 • 38. ul. II Pułku Legionów -opracowanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego.
 • 39. Budynki - ul. Podwale 1 i 3 - rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych, zagospodarowanie terenu
 • 40. Remont stropów i schodów na Bramie Opatowskiej
 • 41. Basen - dokumentacja projektowa instalacji solarnej
 • 42. Stadion - projekt przebudowy
 • 43. Strategia Rozwoju Gospodarczego - aktualizacja
 • 44. Plan Rozwoju Lokalnego
 • 45. Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego - koncepcja renowacji Parku Miejskiego

 

 

Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 08.02.2011 11:06
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 08.02.2011 11:06. Odsłon 3128, Wersja 19ikona drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony