Rok 2015
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XX/197/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana: XV/133/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-197-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/195/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-195-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/196/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-196-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 31.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/186/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-186-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/189/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-189-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/184/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-184-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/192/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację spółki Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
Sp. z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-192-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/190/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-190_2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/187/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-187-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/193/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy
Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-193-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/191/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-191-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/185/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-185-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/194/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana: XIII/108/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3-go
Maja w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-194-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XX/188/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxx-188-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/177/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-177-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/176/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-176-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/183/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015 – 2025
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-183-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/181/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2015-2019
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-181-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/175/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-175-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/180/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym
na Pl.3 Maja w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-180-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/174/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-174-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/179/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-179-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/182/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miejską Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-182-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XIX/178/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxix-178-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/152/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
"CHWAŁKI I"w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-152-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/160/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-160-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/164/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy
ul. Przemysłowej w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-164-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/162/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objecia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp.z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-162-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/161/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-161-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/154/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-154-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/159/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-159-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/169/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego
Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sandomierzu na rzecz Sandomierskiego Centrum Kultury

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-169-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/166/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty
targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów
do środków transportowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-166-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/167/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia
regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-167-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/168/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni
do kanalizacji - deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta
Sandomierza na okres od 01 stycznia 2016 r.do 31 grudnia 2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-168-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/155/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-155-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/171/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Stwierdzona została nieważność uchwały - do pobrania uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Informacja zatwierdzona przez dnia 18.11.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.12.2015 , wersja 2
Numer: XVIII/158/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-158-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/157/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-157-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/173/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-173-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/156/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-156-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/153/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
przy ul.Słowackiego w Sandomierzu

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-153-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/170/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz
jest organem prowadzącym.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-170-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/163/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-163-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/172/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierz na lata 2015 – 2025.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-172-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: XVIII/165/2015, Z dnia: 18.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxviii-165-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/139/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-139-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/143/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-143-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/149/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza
Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą: „Remont i konserwacja
zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-149-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/145/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-145-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/140/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-140-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/151/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-151-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/144/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-144-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/141/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-141-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/142/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-142-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: XVII/146/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: XXXVIII/321/2009

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza programu ,,Nas 
troje i więcej’’.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-146-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XVII/150/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: VI/47/2011

w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz
przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-150-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XVII/147/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana: LII/421/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/421/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lipca
2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-147-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 28.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XVII/148/2015, Z dnia: 28.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Sandomierza. Uchylona Uchwałą Nr XLVIII/640/2017 r. Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxvii-148-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 23.11.2017.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 23.11.2017 , wersja 2
Numer: XV/119/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-119-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/120/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-120-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/133/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-133-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/129/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-129-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/117/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-117-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/130/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-130-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/112/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego osiedla "KRUKÓW" w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-112-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/122/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-122-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/125/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-125-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/115/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w majątku jednostki budżetowej miasta Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-115-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/128/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-128-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/124/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-124-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/113/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-113-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/138/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-138-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/127/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-127-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/126/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-126-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/131/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-131-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/123/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-123-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/121/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-121-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/137/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-137-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/114/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyboru ławników
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-114-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/132/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-132-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/118/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-118-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: XV/134/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana: VIII/41/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie
Sandomierza

Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-134-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XV/135/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana: XXXIX/408/2014

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-135-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XV/136/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana: XXVI/244/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca
2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli
w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia
21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół
i przedszkoli w Sandomierzu oraz Uchwałą Nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia
30 listopada 2009 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół
i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej
szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr VII/29/2015 z dnia 25 lutego
2015 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo – księgowej szkół
i przedszkoli w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-136-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XV/116/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana: XLIII/375/2009

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
oraz uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego środka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxv-116-2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.06.2016 , wersja 2
Numer: XIV/110/2015, Z dnia: 30.07.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 , wersja 1
Numer: XIV/111/2015, Z dnia: 30.07.2015, Zmieniana: V/15/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 , wersja 1
Numer: XIV/109/2015, Z dnia: 30.07.2015, Zmieniana: XXXIX/331/2009

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/380/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/105/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/102/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/103/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/104/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/106/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/108/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana:  

w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Placu 3 Maja w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XIII/107/2015, Z dnia: 22.07.2015, Zmieniana: XLIII/375/2009

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 03.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2015 , wersja 1
Numer: XII/101/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/96/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxii-96-2015 zespol.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/89/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza z wykonania budżetu za 2014 rok
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/88/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/90/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/94/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2015 r. zadania "Przebudowa drogi powiatowej ul. Ożarowska w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+691"
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/98/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana: XXII/226/2012

w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/93/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza, zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. z późn. zm.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/92/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/91/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/95/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/97/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana: VIII/41/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/100/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana: XXXIV/357/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: XII/99/2015, Z dnia: 24.06.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 , wersja 1
Numer: X/76/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/62/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/62/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2017
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 2
Numer: X/78/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/64/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/64/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2020
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/67/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/85/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: X/86/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: X/87/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: X/69/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: VIII/42/2015

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/75/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/61/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/61/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/79/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/65/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/65/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2019
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/80/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/66/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/81/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2020
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/82/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana:  

w sprawie: składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2020
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/74/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/60/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/60/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.05.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 2
Numer: X/84/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: V/16/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 08.07.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2015 , wersja 1
Numer: X/77/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/63/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/63/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Numer: X/72/2015, Z dnia: 28.05.2015, Zmieniana: IX/58/2015

w sprawie: uchylenia uchwały nr IX/58/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczącej składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenie na realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 09.06.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2015 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony