Wykonanie budżetu za II kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  [pobierz]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności Rb-N  [pobierz]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS  [pobierz]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z  [pobierz]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności Rb-N korekta nr 1  [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27S korekta nr 1  [pobierz]

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S korekta nr 2  [pobierz]

Sprawozdanie o stanie należności  Rb-N korekta nr 2   [pobierz]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS  korekta nr 1  [pobierz]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  [pobierz ]

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2017 roku  [ pobierz ]

Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 30.06.2017 r. [ pobierz ]

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust.3 [ pobierz ]

Informacja o kształtowaniu suę Wieloletniej Prognozy Finansowej [ pobierz ]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. [ pobierz ]

Zestawienie realizacji dochodów gminy Sandomierz [ pobierz ]

Zestawienie realizacji wydatków gminy Sandomierz [ pobierz ]

Zestawienie syntetyczne dochodów za okres 1.01.2017 - 30.06.2017  [ pobierz ]

Zestawienie syntetyczne wydatków za okres 1.01.2017 - 30.06.2017  [ pobierz ]

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 04.10.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.10.2017 13:52. Odsłon 1461, Wersja 21ikona drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony