2016

UWAGA:
W związku z  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy  
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.1045 ) wprowadzającą
zmiany między innymi w  ustawie  o podatkach i opłatach lokalnych , ustawie o podatku rolnym
oraz ustawie o podatku leśnym informujemy, że od  1 stycznia 2016 r. w  przypadku gdy kwota
podatku (od nieruchomości, rolnego  oraz  leśnego) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.Należności podatkowe należy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
27 9429 0004 2001 0000 1300 0006Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Uchwała określająca wysokość stawek podatku   [pobierz]
Uchwała określająca wzory formularzy  i deklaracji  [pobierz]
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta [pobierz]

 


 

 
Podatek od środków transportowych
Uchwała określająca wysokość stawek podatku   [pobierz]
Deklaracja DT-1 na 2016r. [pobierz]
Załącznik do deklaracji DT-1 na 2016r. [pobierz]
 

 
Opłata od posiadania psa
Informacja o wprowadzeniu i wysokości opłaty od posiadania psa  [pobierz]
 

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.01.2016 10:54
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.01.2016 10:54. Odsłon 3942, Wersja 12ikona drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony