Rok 2010 - LII sesja RM
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 12/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze roku kalendarzowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 2
Numer: 3/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 9/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 26.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 1/2010, Z dnia: 14.07.2010, Zmieniana: 5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 07.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 01.07.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierza" na lata 2009-2016
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Numer: 10/2010, Z dnia: 20.05.2010, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony