Rok 2010 sesja RM 31 marca
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 1/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: 5/2006

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Miasta Sandomierza

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów

osobowych.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Sandomierzu

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia zmian w Uchwale Nr XLVI/403/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24

lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010 - 2013.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: 389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.03.2010 , wersja 3
Numer: 9/2010, Z dnia: 31.03.2010, Zmieniana: 172/2008

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/172/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego  - Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.03.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony