Rok 2015
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 143/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 143/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 143.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: 142/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 142/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 142.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.01.2016 , wersja 1
Numer: 144/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zamówienia 144/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 144.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.01.2016 , wersja 1
Numer: 145/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 145/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 145.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 19.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.01.2016 , wersja 1
Numer: 146/2015, Z dnia: 31.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 146/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 146.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 24.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 24.02.2016 , wersja 1
Numer: 140/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 140/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 140.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.01.2016 , wersja 1
Numer: 141/2015, Z dnia: 30.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 141/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 141.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.01.2016 , wersja 1
Numer: 138/2015, Z dnia: 29.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenie planu kontroli zarządczej na 2016 rok.

pełna sygnatura zarządzenia 138/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 138.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: 139/2015, Z dnia: 29.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2016

pełna sygnatura zarządzenia 139/2015/AW

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 139.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: 137/2015, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

pełna sygnatura zarządzenia 137/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 137.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 30.12.2015 , wersja 1
Numer: 136/2015, Z dnia: 16.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr PSZ.521.1.2015 Burmistrza
Sandomierza z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
pełna sygnatura zarządzenia  136/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 136.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.01.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 08.01.2016 , wersja 1
Numer: 135/2015, Z dnia: 16.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację
w 2016 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
-Kultury Fizycznej i Sportu,
-Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
-Ochrony i promocji zdrowia,
-Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
-Przeciwdziałania  patologiom  społecznym; oraz
Rozpatrzenia  złożonych  w  wyniku  naboru wniosków  o  wsparcie  finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w 2016 roku.
pełna sygnatura zarządzenia 135/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 135.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.12.2015 , wersja 1
Numer: 132/2015, Z dnia: 15.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 132/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 132.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.12.2015 , wersja 1
Numer: 134/2015, Z dnia: 15.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 134/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 134.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 18.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.12.2015 , wersja 1
Numer: 133/2015, Z dnia: 15.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 133/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 133.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.12.2015 , wersja 1
Numer: 131/2015, Z dnia: 14.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 131/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 131.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.12.2015 , wersja 1
Numer: 127/2015, Z dnia: 10.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 127/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.12.2015 , wersja 1
Numer: 129/2015, Z dnia: 10.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
na rok 2015 w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 129/2015/ABI
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 129.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: 130/2015, Z dnia: 10.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie miasta Sandomierza"
pełna sygnatura zarządzenia 130/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 130.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 128/2015, Z dnia: 10.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu w Sandomierzu
i ustalenia Regulaminu jej działania.
pełna sygnatura zarządzenia 128/2015/KPSiT
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 128.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 15.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.12.2015 , wersja 1
Numer: 126/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 126/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 126.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 125/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 125/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 125.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.12.2015 , wersja 1
Numer: 124/2015, Z dnia: 09.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 124/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 124.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 16.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.12.2015 , wersja 1
Numer: 122/2015, Z dnia: 08.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 122/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 122.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.12.2015 , wersja 1
Numer: 123/2015, Z dnia: 08.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.04.2015 r.
Nr SO.8120.10.2.2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
pełna sygnatura zarządzenia 123/2015/OPS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 123.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.12.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 29.12.2015 , wersja 3
Numer: 120/2015, Z dnia: 07.12.2015, Zmieniana:  

w  sprawie  ustalenia warunków  przeprowadzenia  I przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
pełna sygnatura zarządzenia 120/2015/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 120.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 121/2015, Z dnia: 07.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Procedury alarmowej i ustalenia zasad
sporządzania Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 121/2015/ABI
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 09.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.12.2015 , wersja 1
Numer: 119/2015, Z dnia: 01.12.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pelna sygnatura zarządzenia 119/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.12.2015 , wersja 2
Numer: 118/2015, Z dnia: 30.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
pełna sygnatura zarządzenia 118/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 118.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.12.2015 , wersja 1
Numer: 117/2015, Z dnia: 30.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie przygotowania Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w zakresie
realizacji zadań państwa-gospodarza (HNS)
pełna sygnatura zarządzenia 117/2015/ZKOC

Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.12.2015 , wersja 1
Numer: 116/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji
niejawnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 116/2015/IN
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 116.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.11.2015 , wersja 1
Numer: 115/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
pełna sygnatura zarządzenia 115/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 115.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.12.2015 , wersja 1
Numer: 114/2015, Z dnia: 27.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji według stanu dzień 31 grudnia 2015 r.
pełna sygnatura zarządzenia 114/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 114.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.12.2015 , wersja 1
Numer: 112/2015, Z dnia: 25.11.2015, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie nr 99/2015/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4
listopada 2015r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta
Sandomierza -.. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu"
pełna sygnatura zarządzenia 112/2015/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 112.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 27.11.2015 , wersja 1
Numer: 110/2015, Z dnia: 23.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
pełna sygnatura zarządzenia 110/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 110.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: 111/2015, Z dnia: 23.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie przekazania nakładów  inwestycyjnych na rzecz
Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu.
pełna sygnatura zarządzenia 111/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 11.12.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.12.2015 , wersja 1
Numer: 109/2015, Z dnia: 20.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do odbioru obiektu turystycznego-Brama Opatowska
pełna sygnatura zarządzenia 109/2015/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.11.2015 , wersja 1
Numer: 108/2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 108/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 107/2015, Z dnia: 17.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 107/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 104/2015, Z dnia: 13.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 104/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 105/2015, Z dnia: 13.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 105/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 106/2015, Z dnia: 13.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie projektu budżetu miasta na 2016r
Pełna sygnatura zarządzenia 106/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 20.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.11.2015 , wersja 1
Numer: 103/2015, Z dnia: 12.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Pełna sygnatura zarządzenia 103/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 103.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.11.2015 , wersja 1
Numer: 102/2015, Z dnia: 06.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 102/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 17.11.2015 , wersja 1
Numer: 99/2015, Z dnia: 04.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza-
"Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu"
Pełna sygnatura zarządzenia 99/2015/NK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.11.2015 , wersja 1
Numer: 100/2015, Z dnia: 04.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 100/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.11.2015 , wersja 1
Numer: 101/2015, Z dnia: 04.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 101/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.11.2015 , wersja 1
Numer: 95/2015, Z dnia: 03.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 95/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 03.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 2
Numer: 97/2015, Z dnia: 03.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 97/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 97.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 1
Numer: 98/2015, Z dnia: 03.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 98/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 98.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 1
Numer: 96/2015, Z dnia: 03.11.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 96/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 1
Numer: 94/2015, Z dnia: 30.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie OR.1632.1.2015.AFK dotyczącej zmiany składu komisji do spraw
brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 94/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 94.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 93/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 93/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 93.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 88/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 88/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 88.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 91/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 91/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 91.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 90/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 90/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzanie nr 90.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 89/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 89/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 89.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 29.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 2
Numer: 92/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
pełna sygnatura zarządzenia 92/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 92.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.11.2015 , wersja 1
Numer: 86/2015, Z dnia: 22.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Pełna sygnatura zarządzenia 86/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 86.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 04.11.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.11.2015 , wersja 1
Numer: 87/2015, Z dnia: 22.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Uchwał z dnia 18 kwietnia 2015r Ogólnego Zebrania
Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie Sandomierz
w sprawie zbycia nieruchomości oraz w sprawie zatwierdzenia planu prac gospodarczych
na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 87/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 87.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.10.2015 , wersja 1
Numer: 84/2015, Z dnia: 20.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Pełna sygnatura zarządzenia 84/2015/OR.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 84.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 85/2015, Z dnia: 20.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 85/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 85.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.10.2015 , wersja 1
Numer: 83/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 83/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 83.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 73/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 73/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 73.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 82/2015, Z dnia: 19.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 82/2015/OR.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 82.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.10.2015 , wersja 1
Numer: 81/2015, Z dnia: 16.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Pełna sygnatura zarządzenia 81/2015/OR.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_81.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 20.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 20.10.2015 , wersja 1
Numer: 80/2015, Z dnia: 13.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 80/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 80.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 78/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko kierownika Referatu Planowania i Kontroli Budżetu
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 78/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 78.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 79/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego świadczonego na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty
prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego:- Zadanie z zakresu Kultury
Fizycznej i Sportu, „ Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt
udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej.”
Pełna sygnatura zarządzenia 79/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 79.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 77/2015, Z dnia: 12.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 77/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 77.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 75/2015, Z dnia: 09.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej.

Pełna sygnatura zarządzenia 75/2015/OR 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 75.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 76/2015, Z dnia: 09.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie
przujęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Pełna sygnatura zarządzenia 76/2015/PSZ
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 76.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.10.2015 , wersja 1
Numer: 74/2015, Z dnia: 08.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 74/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 74.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 71/2015, Z dnia: 07.10.2015, Zmieniana:  

zmieniające załącznik - "Tabele dofinansowań" do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia 71/2015/OR 

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 71.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 72/2015, Z dnia: 07.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 72/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 72.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 69/2015, Z dnia: 06.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Pełna sygnatura zarządzenia 69/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 69.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 70/2015, Z dnia: 06.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Pełna sygnatura zarządzenia 70/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 70.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 65/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta
w kamienicy przy ul. Opatowskiej13.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 65.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 19.10.2015 , wersja 1
Numer: 63/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku IV naboru wniosków
o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2015.

Pełna sygnatura zarządzenia 63/2015/KPSiT 
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 63.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 12.10.2015 , wersja 1
Numer: 68/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego pn Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej
Grupy Zakupowej
Pełna sygnatura zarządzenia 68/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 68.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: 67/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października   2015 roku.
Pełna sygnatura zarządzenia 67/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 67.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 64/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia 64/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 64.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 66/2015, Z dnia: 05.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego
na wynajem części nieruchomości przy ul. 11 Listopada 32 w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 66/2015/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 66.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 21.10.2015 , wersja 1
Numer: 59/2015, Z dnia: 02.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 59/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 59.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 61/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sandomierza na
temat zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Sandomierza
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz projektu uchwały o szczegółowym sposobie i zakresie
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Pełna sygnatura zarządzenia 61/2015/NK
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 62/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza
w roku 2015
Pełna sygnatura zarządzenia 62/2015/ZEAS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 62.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 07.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.10.2015 , wersja 1
Numer: 60/2015, Z dnia: 01.10.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia stawki z jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego
własnością pracodawcy użytego przez pracownika w celu odbycia podróży służbowej
na obszarze kraju
Pełna sygnatura zarządzenia 60/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 60.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 59/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

zmieniające zarządzenie nr 16/2015/OR z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pełna sygnatura zarządzenia 59.1/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 59_1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 58/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 58/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 58.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.10.2015.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.10.2015 , wersja 1
Numer: 57/2015, Z dnia: 30.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Pełna sygnatura zarządzenia 57/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 57.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.10.2015 , wersja 1
Numer: 54/2015, Z dnia: 28.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 54/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 54.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.10.2015 , wersja 1
Numer: 55/2015, Z dnia: 28.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 55/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 55.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 06.10.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.10.2015 , wersja 1
Numer: 51/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 51/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 51.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 52/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 52/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 52.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 53/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 53/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 53.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 50/2015, Z dnia: 22.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych
na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Pełna sygnatura zarządzenia  50/2015/G

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_50.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 23.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 23.09.2015 , wersja 1
Numer: 47/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych w wyniku
III naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze
Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2015.
Pełna sygnatura zarządzenia 47/205/KPSiT

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzncdzenie nr 47.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 21.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.09.2015 , wersja 2
Numer: 48/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 48/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 48.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 49/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r
Pełna sygnatura zarządzenia 49/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 49.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 30.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 30.09.2015 , wersja 1
Numer: 46/2015, Z dnia: 21.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Pełna sygnatura zarządzenia 46/2015/OR
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_46.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 44/2015, Z dnia: 18.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 44/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_44.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 45/2015, Z dnia: 18.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 45/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_45.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 43/2015, Z dnia: 17.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Sandomierzu.
Pełna sygnatura zarządzenia 43.1/2015/ZEAS

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 43.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 17.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.09.2015 , wersja 5
Numer: 43/2015, Z dnia: 16.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 43/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_43.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 41/2015, Z dnia: 09.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia 41/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_nr_41.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 22.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.09.2015 , wersja 1
Numer: 42/2015, Z dnia: 09.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego neograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu.
Pełna sygnatura zarządzenia: 42/2015/G
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_42.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 1
Numer: 39/2015, Z dnia: 04.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Schinzla w Sandomierzu - Etap I

Pełna sygnatura zarządzenia: 39/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 39.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 07.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.09.2015 , wersja 1
Numer: 40/2015, Z dnia: 04.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia: 40/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_40.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 14.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 1
Numer: 37/2015, Z dnia: 01.09.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.
Pełna sygnatura zarządzenia: 37/2015/SK
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie_37.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.09.2015 , wersja 3
Numer: 33/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Pełna sygnatura zarządzenia: 33/2015/G

Informacja zatwierdzona przez Konrad Goliszek dnia 25.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.08.2015 , wersja 1
Numer: 35/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 35/2015/SK

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 34/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy osobom fizycznym w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, których posesje znajdują się na terenie miasta Sandomierza".

Pełna sygnatura zarządzenia: 34/2015/NK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 34.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 09.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.09.2015 , wersja 1
Numer: 36/2015, Z dnia: 25.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz ustanowienia regulaminu jego działania.

Pełna sygnatura zarządzenia: 36/2015/PŚZ

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 36.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.09.2015 , wersja 1
Numer: 29/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 29/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 29.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 31/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 31/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 31.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 30/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 30/2015/OR

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 30.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Numer: 32/2015, Z dnia: 24.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 32/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 32.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 27.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2015 , wersja 1
Numer: 28/2015, Z dnia: 18.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2015/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Pełna sygnatura zarządzenia: 28/2015/Or

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 28.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 2
Numer: 27/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 27.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 19.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.08.2015 , wersja 1
Numer: 25/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 25.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: 26/2015, Z dnia: 17.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 26.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: 24/2015, Z dnia: 12.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych

Pełna sygnatura zarządzenia: 24/2015/Or

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 24.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 01.09.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2015 , wersja 1
Numer: 23/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 23/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 23.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 13.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.08.2015 , wersja 1
Numer: 22/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Pełna sygnatura zarządzenia: 22/2015/SK

Załączniki:
ikona pliku do pobraniazarzadzenie nr 22.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 12.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.08.2015 , wersja 1
Numer: 21/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 20/2015, Z dnia: 10.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.08.2015 , wersja 1
Numer: 16/2015, Z dnia: 07.08.2015, Zmieniana:  

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Pełna sygnatura zarządzenia: 16/2015/OR

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 28.08.2015.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2015 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony