Wykonanie budżetu za III kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S - [ pobierz ]

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S - [ pobierz ]

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S - [ pobierz ]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N - [ pobierz ]

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS [ pobierz ]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z  [ pobierz ]

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S Korekta nr 1 [ pobierz ]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N Korekta nr 1  [ pobierz ]

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 17.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 17.11.2017 10:56. Odsłon 1326, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony