Rok 2006
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXIX/384/2006, Z dnia: 23.01.2007, Zmieniana: XXXI/292/2005

w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-384-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.01.2007.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 23.01.2007 , wersja 1
Numer: XL/386/2006, Z dnia: 25.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxl-386-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XL/385/2006, Z dnia: 25.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości na rzecz nowotworzonej uczelni państwowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxl-385-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/368/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-368-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 2
Numer: XXXIX/369/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-369-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/383/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza” do roku 2015.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/379/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Miasta Sandomierza: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i Łańcucha Burmistrza, oraz zasad ich używania i stosowania.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-379-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/382/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie inicjatywy przystąpienia Sandomierza do Związku Stowarzyszeń jako członka i założyciela w ramach reaktywacji traktu Kraków-Lublin-Wilno.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-382-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/380/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-380-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/381/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana: XXXVII/353/2006

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-381-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/377/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana: V/45/2003

o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-377-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 20.12.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/370/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-370-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/371/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-371-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/372/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/375/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie mpzp "Starówka" (organ nadzoru stwierdził nieważność).
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/376/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana: XXXIV/316/2006

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/316/2006 z dnia 15 marca 2006r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza .
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-376-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2006 , wersja 2
Numer: XXXIX/374/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2001r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-374-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/378/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu tzw. BULWARU PIŁSUDSKIEGO w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-378-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXIX/373/2006, Z dnia: 18.10.2006, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul.Zarzekowice w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxix-373-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.01.2007 , wersja 1
Numer: XXXVIII/354/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-354-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/357/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-357-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/360/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-360-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/362/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-362-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/359/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia 'Programu pomocy de minimis udzielonej małym i średnim przedsiębiorcom na terenie miasta Sandomierza w zakresie tworzenia miejsc pracy w związku z nową inwestycją " oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-359-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/358/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na rok 2006.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-358-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/363/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana: VI/55/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-363-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/356/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 13.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/366/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie stałych obwodów głosowania.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/365/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie przystąpienia do sporządzania kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. SANDOMIERZA, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-365-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/355/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-355-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/364/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-364-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/361/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxviii-361-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 18.10.2006 , wersja 1
Numer: XXXVIII/367/2006, Z dnia: 28.08.2006, Zmieniana:  

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 29.11.2006 , wersja 2
Numer: XXXVII/352/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana: XXV/231/2005

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-352-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/353/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana: XXXI/290/2005

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/351/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana: XXXIII/306/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na rok 2006.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/349/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana:  

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-349-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/347/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr L/383/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-347-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/348/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia na terenie miasta Sandomierza odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w 2006 roku.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvii-348-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVII/350/2006, Z dnia: 26.07.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.07.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/340/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana: XXXIV/318/2006

o zmianie uchwały Nr XXXIV/318/2006 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-340-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/335/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz ustalania innych ulg w spłacaniu tych należności.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-335-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/339/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana: XVII/152/2004

w sprawie zmiany Regulaminu tymczasowego targowiska na Placu 3 Maja w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-339-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/334/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/341/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana: XXVI/244/2005

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-341-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/338/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana: VI/54/2003

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-338-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/336/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej przy ul. Ożarowskiej-Kwiatkowskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-336-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/342/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana: XXXI/291/2005

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-342-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/332/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-332-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/344/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmiany upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania długu i spłat zobowiązań w roku budżetowym 2006.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-344-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/345/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-345-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/337/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-337-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/346/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Sandomierz do Rady Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-346-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/327/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania327-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/343/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-343-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 28.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/333/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxvi-333-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 25.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/331/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w spr. zmiany m.p.z.p. osiedla budownictwa jednorodzinnego "Ożarowska".Stwierdzono nieważność (Pismo z dn. 21.08.06 r. PN.I-0911/209/06.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 19.09.2006 , wersja 2
Numer: XXXVI/326/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza” do roku 2015.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/330/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania330-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/329/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania329-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXVI/328/2006, Z dnia: 21.06.2006, Zmieniana:  

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaskanowanie0008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 21.06.2006.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 16.05.2017 , wersja 1
Numer: XXXV/325/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
ikona pliku do pobrania325-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXV/323/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2005 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv-323-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 16.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXV/324/2006, Z dnia: 26.04.2006, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxv-324-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 26.04.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/315/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania zobowiązań.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-315-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/320/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana: XXVI/245/2005

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-320-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/314/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie określenia wytycznych do wydzierżawiania gruntów Gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-314-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/312/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie wydzierżawiania gruntu Gminy Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-312-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/308/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-308-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/318/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-318-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 14.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/313/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-313-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/317/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-317-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/310/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-310-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/322/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana: XIV/130/2004

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-322-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/319/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana: XIX/171/2004

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/307/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 31.05.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/316/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza.
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 01.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/311/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-311-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/321/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiv-321-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 15.03.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 07.06.2006 , wersja 1
Numer: XXXIV/309/2006, Z dnia: 15.03.2006, Zmieniana:  

w sprawie rozpatrzenia skargi
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaskanowanie0049.pdf
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: XXXIII/306/2006, Z dnia: 08.02.2006, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sandomierza na rok 2006.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaxxxiii-306-06.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.02.2006.
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 09.03.2006 , wersja 1
Strony:
Początek strony