Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.

 
Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków
organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza Miasta. [Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 
Burmistrz Sandomierza
Marek Bronkowski -  [oświadczenie]    [korekta z dnia 9.02.2015]   [korekta z dnia 24.04.2015]  
 
Sekretarz Miasta 
Andrzej Gajewski - [oświadczenie]    [pierwsze oświadczenie w związku z objęciem stanowiska z dnia 15.01.2015]
Leszek Komenda- [oświadczenie na koniec pełnienia funkcji]
 
Skarbnik Miasta:
Gradziński Cezary - [oświadczenie]
Hara Iwona -           [oświadczenie]    [ na 31 grudnia 2014]
Pawłowska Beata- [pierwsze oświadczenie 21.07.2015]
 
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:
Grębowiec Barbara -  [oświadczenie]
Orchowska Anna -     [oświadczenie]
Paszkiewicz Piotr -    [oświadczenie]
Polak Wiesław -         [oświadczenie]
Przyłucka Aneta -      [oświadczenie]
Rajkowska Barbara -  [oświadczenie]
Smuniewski Zenon -   [oświadczenie]
Tarnawska Dorota -    [oświadczenie]
Hill Monika -              [oświadczenie]

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

Abłamowicz Dominik -              [oświadczenie]
Brzezowski Wojciech Antoni  -  [oświadczenie]
Chabel Janusz -                       [oświadczenie]
Ciszkiewicz Marcin -                [oświadczenie]
Dumin Wojciech -                    [oświadczenie]
Dygas Mieczysław -                [oświadczenie]   
Gosek Waldemar -                  [oświadczenie]  
Gracz Ewa -                           [oświadczenie]    
Grządkowska Elżbieta -           [oświadczenie]
Hajduk Agata -                        [oświadczenie]
Kawiorski Leszek -                  [oświadczenie]
Komenda Halina -                    [oświadczenie]
Krzelowski Kazimierz -            [oświadczenie]       
Łebek Grażyna -        [oświadczenie 19.01.2015] [korekta]    [oświadczenie 30.04.2015]  [korekta]
Przyłucki Tadeusz -                 [oświadczenie]
Sołtyk Piotr -             [oświadczenie]  [oświadczenie z dnia 5.10.2015]
Stolarski Kazimierz -               [oświadczenie]
Rożek Barbara -                     [oświadczenie]  
Sobolewska Elżbieta -            [oświadczenie]      
Socha Grzegorz -                   [oświadczenie] 
Socha Tamara -                      [oświadczenie]
Stępień Magdalena -               [oświadczenie]
Strugała Dorota -                    [oświadczenie]  
Sudy-Pacholczak Renata  -     [oświadczenie]      
Wierzbicki Paweł -  [pierwsze oświadczenie 24.08.2015]

       

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 08.02.2017 14:18
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 08.02.2017 14:18. Odsłon 3952, Wersja 21ikona drukuj
Wersja : lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony