2020

Podatki i opłaty w roku 2020

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Stawki podatku  [pobierz uchwałę]

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

PODATEK ROLNY

1. Stawki podatku  [pobierz komunikat Prezesa GUS]

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

PODATEK LEŚNY

1. Stawki podatku  [pobierz komunikat Prezesa GUS]

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Stawki podatku [pobierz uchwałę]

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawki opłaty  [pobierz uchwałę]

2. Wzory obowiązujących formularzy [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

1. Stawki opłaty [pobierz uchwałę]Plan kontroli podatkowej na rok 2020  [pobierz]

 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ

1. Ogólne zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych  [pobierz informację]

2. Wzór wniosku o przyznanie ulgi  [pobierz]

3. Załączniki do wniosków:

   - Oświadczenie o stanie majątkowym [pobierz]

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  [pobierz]

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołowstwie  [pobierz]

   - Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis  [pobierz]

 

ZAŚWIADCZENIA

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach  [pobierz]

2. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym  [pobierz]

 

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH


Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz
z tytułu podatku od środków transportowych - należy wpłacać na rachunek:


Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.
 
 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Monika Hill dnia 12.05.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.05.2020 8:29. Odsłon 1910, Wersja 18ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony