Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

 

  1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów  [pobierz]
  2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków   [pobierz]
  3. Sprawozdanie RB-28 NWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013  [pobierz]
  4.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie  [pobierz]  
  5. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  [pobierz]
  6. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  [pobierz]

  7. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze roku 2014 - opis [pobierz]
  8. Realizacja planu dochodów budżetu od początku roku do dnia 30.06.2014 r. - tabela  [pobierz]  
  9. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze roku 2014 - opis  [pobierz]
10. Realizacja planu wydatków budżetu od początku roku do dnia 30.06.2014 r. - tabela  [pobierz] 
11. Realizacja inwestycji w I półroczu 2014 roku  [pobierz]
12. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2014 roku  [pobierz]
13. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych  [pobierz]
14. Stan zadłużenia miasta na 30.06.2014 r.  [pobierz]
15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  [pobierz]  

 

Informacja zatwierdzona przez Urszula Wicher dnia 04.09.2014 8:14
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.09.2014 8:14. Odsłon 1557, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony