Rok 2010 - LIV Sesja RM
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 10/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 9/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu".

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 16/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2010 , wersja 2
Numer: 7/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko-Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomietrzu na realizację zadania pod nazwą "Prace remontowo-konserwatorskie katedry w Sandomierzu".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 1/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 14/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 13/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 8/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą "Sandomierz, zespół kościoła parafalnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: REMONT I RENOWACJA DACHU I ELEWACJI KOŚCIOŁA".
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 12/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2011 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 11/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana: 389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 20.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta w 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 19.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Pokrzywianki
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 19.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 18.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 15/2010, Z dnia: 13.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 13.10.2010, Zmieniana:  

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony