Rok 2010 - III sesja RM VI kadencji
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 8/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomnik przyrody
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 6/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 4/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej oraz zatwierdzenia jej składu osobowego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 7/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana: 389/2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalania budżetu miasta na 2010 r.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 5/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 9/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana: 317/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 - 2032"
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 2/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta i ustalenia ich składów osobowych
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 1/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Numer: 3/2010, Z dnia: 15.12.2010, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.12.2010 , wersja 1
Strony:
Początek strony