2016
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 124/2016, Z dnia: 30.12.2016, Zmieniana:  

 

NK/124/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa  gatunku żywotnik zachodni rosnący na działce  o nr ewid. 1406/53, obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, własność  Wspólnota mieszkaniowa  Budynku Portowa 18 w Sandomierzu Zarządca  P G K i M  Sp. .z o. o   ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 147/2016, Z dnia: 28.12.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew liściastych gatunku brzoza brodawkowata            i 1 szt. drzewa iglastego gatunku świerk pospolity, rosnący na działce  o nr ewid. 180, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.J.J.S.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 146/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew iglastych gatunku świerk pospolity, rosnące na działce  o nr ewid. 211/2, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.A.R.A.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 145/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa iglastego gatunku modrzew europejski, rosnący na działce  o nr ewid. 149,ul.Działkowców 1 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.M.H.P

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 143/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  

Decyzja o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na
budowie zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych  dla Pilkington Polska Spółka z o.o.           
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_143_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 01.12.2016 , wersja 1
Numer: 144/2016, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa iglastego gatunku modrzew europejski, rosnący na działce  o nr ewid. 886, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.W.L .i W.M

Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 140/2016, Z dnia: 25.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew liściastych gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na działce  o nr ewid. 863, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.M.S.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 142/2016, Z dnia: 25.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew liściastych gatunku jarzębina , rosnące na działce o nr ewid. 1503/23, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17, 27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 141/2016, Z dnia: 25.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew iglastych gatunku świerk zwyczajny i 13 szt. drzew iglastych  żywotnik zachodni, rosnące na działce  o nr ewid. 798, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.M.L.
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 139/2016, Z dnia: 24.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew liściastych gatunku – lipa drobnolistna, rosnących na działce  o nr ewid. 1398/11, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.A.R.S.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 138/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew liściastych gatunku – brzoza brodawkowata,      rosnące na działce  o nr ewid. 1713, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.S.P

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 137/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa iglastego gatunku świerk zwyczajny rosnący na działce  o nr ewid. 1318, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.A.J.S

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 136/2016, Z dnia: 21.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek modrzew europejski rosnący na działce o nr ewid. 1324 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, własność  P.B.D.H.D

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 134/2016, Z dnia: 15.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza,ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem,ochrona zwierząt      i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew liściastych 6 szt.  gatunku wierzba pospolita,

6 szt. topola biała i 3 szt robinia akacjowa rosnące na działce  o nr ewid. 988/3, obręb 0003 Sandomierz

Lewobrzeżny, własność P.N i M.R

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 133/2016, Z dnia: 14.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego   gatunku wierzba pospolita i 1 szt. drzewa iglastego cyprysik lawsona rosnących na działce  o nr ewid. 551/3, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.M.P.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 132/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew iglastych  gatunku świerk pospolity 1 szt,            i jodła pospolita 1 szt. rosnących na działce  o nr ewid. 717, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,          własność P.A.Sz,G.Sz,W.Sz.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 131/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt         i roślin.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego gatunku brzoza brodawkowata rosnąca na działce o nr ewid. 407, obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, własność  P.K.K.W.
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 130/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  

 

NK/130/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. gatunku 2 szt. orzech włoski- trzypienny,1 szt. śliwa mirabelka,1 szt. orzech włoski-dwupienny,1 szt. świerk pospolity  rosnące na działce  o nr ewid.331, obręb 0002 Mokoszyn, własność  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Staszowie

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 128/2016, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,
ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew liściastych
gatunku -11 szt. brzoza brodawkowata,2szt.wierzba babilońska,1 szt. dąb szypułkowy
i 1 szt. drzewa iglastego gatunek jodła koreańska rosnące na działce  o nr ewid. 194,
obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P .M i S.S

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 129/2016, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew  liściastych gatunku Brzoza brodawkowata, rosnące na działce  o nr ewid. 1500/265, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17, 27-600 Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 125/2016, Z dnia: 27.10.2016, Zmieniana:  

Karta Informacyjna NK/125/2016  z dnia 27-10-2016 r.
postanowienie w  sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Pilkington Polska Spółka z o.o. ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_125_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 31.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.10.2016 , wersja 1
Numer: 127/2016, Z dnia: 27.10.2016, Zmieniana:  

 

NK/127/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnące na działce  o nr ewid. 1019/3, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Krukowska 20 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 123/2016, Z dnia: 21.10.2016, Zmieniana:  


Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,                                                      ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4szt.
drzew iglastych gatunku 1 szt. sosna pospolita                   
i 3 szt. gatunku żywotnik zachodni rosnących na działce
 o nr ewid. 551/4, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.A.S.F.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 122/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, 
 ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
 liściastego gatunku Jarząb pospolity rosnący na działce
 o nr ewid. 425/105, obręb 0003
 Sandomierz Lewobrzeżny, własność
Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Maciejowskiego17  27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 2
Numer: I/4/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

KARTA  INFORMACYJNA  DLA  PROJEKTU  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI”
w Sandomierzu i terenów przyległych
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.10.2016 , wersja 1
Numer: 121/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa iglastego gatunku świerk pospolity rosnący
 na działce  o nr ewid.1500/184, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność Sandomierska
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17  27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 126/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem,                           ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa iglastego gatunku
Żywotnik zachodni rosnący na działce  o nr ewid. 1503/34, obręb 0003 Sandomierz
 Lewobrzeżny, własność Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Maciejowskiego 17  27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: I/3/2016, Z dnia: 18.10.2016, Zmieniana:  

KARTA  INFORMACYJNA  DLA  PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI”  w  Sandomierzu i terenów przyległych
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 18.10.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.10.2016 , wersja 1
Numer: 120/2016, Z dnia: 13.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa liściastego Klon jesionolistny
rosnący na działce o nr ewid.455/5 ,obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy,własność P.M.K
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 119/2016, Z dnia: 13.10.2016, Zmieniana:  

NK.119

13.10.2016


Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,                                                   ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt.
 drzewa iglastego gatunku jodła pospolita rosnące
na działce  o nr ewid. 47/10, obręb 0004 Sandomierz
Poscaleniowy, własność  P.K.P

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 109/2016, Z dnia: 10.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa gatunku Świerk Kłujący
rosnący na działce o nr.ewid.1450/7,obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny,
własność P. E.K
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 118/2016, Z dnia: 06.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa iglastego gatunku Sosna pospolita rosnąca na działce  o nr.ewid.1342/4,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,własność P.H.R
Wniosek z dnia 06.10.2016 r.
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 117/2016, Z dnia: 05.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,                                                   ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt.
 drzewa iglastego gatunku jodła pospolita rosnące
na działce  o nr ewid. 47/10, obręb 0004 Sandomierz
Poscaleniowy, własność  P.K.P

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 116/2016, Z dnia: 04.10.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego gatunku Orzech włoski
oraz  20 szt.Cyprysik Lawsona  rosnących na działce  o nr ewid.852,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny ,własność P.M i M T.
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 115/2016, Z dnia: 29.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt             i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew  iglastych gatunku świerk pospolity rosnące na działce o nr ewid. 726/2 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej ,ul. Mickiewicza 7,        27-600Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 135/2016, Z dnia: 29.09.2016, Zmieniana:  

 

NK/115/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew  iglastych gatunku świerk pospolity rosnące na działce o nr ewid. 726/2 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej ,ul. Mickiewicza 7,  27-600Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 114/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,
ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2szt.drzew
liściastych gatunku - 1 szt. jarząb pospolity i 1szt. jabłoń domowa
 rosnące na działce o nr ewid. 1406/92, obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny,
 własność  Przedszkole Samorządowe nr 5, ul. Portowa 28,Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 2
Numer: 102/2016, Z dnia: 26.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek Świerk Kłujący
obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy ,własność P. A.P
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 110/2016, Z dnia: 22.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi,
ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt.
drzew liściastych gatunku - brzoza brodawkowata
i 5 szt. drzew iglastych gatunku– 3 szt. świerk
 pospolity  i 2 szt. sosna zwyczajna rosnące na
 działce  o nr ewid. 172/5, obręb 0002 Sandomierz
 Mokoszyn, własność  P.G i R. Z
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 28.12.2016 , wersja 1
Numer: 113/2016, Z dnia: 15.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego gatunku Lipa
rosnąca na działce o nr ewid. 764/2,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,
własność Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 111/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 szt.drzew gatunek Topola biała
rosnących na działce o nr ewid. 254/1, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny
własność Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu,Samborzec 199
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 112/2016, Z dnia: 14.09.2016, Zmieniana:  

 

NK/112/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew liściastych gatunku  2 szt. Klon zwyczajny       i  3 szt. Jarząb pospolity rosnące na działce  o nr ewid. 574/11, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  Biuro Usług Projektowych LK Brzeźnica, ul. Słoneczna 25,  39-206 Pustków-Osiedle

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 108/2016, Z dnia: 12.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt.drzew gatunku Świerk Pospolity
rosnących na działce o nr.ewid.983,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,własność P. A. SZ
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 107/2016, Z dnia: 09.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku
Modrzew Europejski rosnący na działce o nr ewid. 1500,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,własność Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Maciejowskiego 17 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 85/2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  

Wniosek NK/85/2016 z dnia 01.09.2016 r.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku Wiąz szypułkowy  
rosnący na działce o nr ewid. 852/6 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.M.M.T
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_85_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 05.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.09.2016 , wersja 1
Numer: 80/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunek Kasztanowiec Biały   
rosnące na działce o nr ewid. 1402 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  
Parafia Rzymsko-Katolicka ,Plac Św. Wojciecha 2, Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_80_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 05.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.09.2016 , wersja 1
Numer: 92/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek NK/92/2016 z dnia 31.08.2016r.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek świerk
i 1 szt drzewa gatunek  akacji  rosnące na działce o nr ewid. 314
obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.D.D
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_92_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 06.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.09.2016 , wersja 1
Numer: 81/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunek brzoza brodawkowata
rosnąca na działce o nr ewid. 999/14 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.M.B
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_81_2015.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 05.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.09.2016 , wersja 1
Numer: 104/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek NK/104/2016 z dnia 31.08.2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt.drzew gatunek Klon jesionolistny
rosnący na działce o nr.ewid.863 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność P.M.S.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_104_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 06.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.09.2016 , wersja 1
Numer: 84/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku Jodła Koreańska   
rosnący na działce o nr ewid. 674/2 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy własność  P.G.O.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_84_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 05.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.09.2016 , wersja 1
Numer: 105/2016, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek NK/105/2016 z dnia 31.08.2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku Modrzew europejski   
rosnący na działce o nr ewid. 618 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.M.S.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_105_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 06.09.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.09.2016 , wersja 1
Numer: 101/2016, Z dnia: 29.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt.drzewa gatunku Jodła Kalifornijska
rosnąca na działce o nr ewid. 671,obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,własność P.A.K
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 103/2016, Z dnia: 26.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa liściastego
Klon jesionolistny rosnący na działce o nr ewid.1356,obręb 0003
Sandomierz Prawobrzeżny, własność Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w.M.B Królowej Polski w Sandomierzu ul.Lwowska 12 a 
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 15.11.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.11.2016 , wersja 1
Numer: 99/2016, Z dnia: 25.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew liściastych gatunku Klon jesionolistny rosnących na działce o nr ewid. 788 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, własność  P.R.Ch

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 98/2016, Z dnia: 24.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek z dnia 24.08.2016      NK/98/2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt.drzew iglastych,gatunek Świerk kłujący 1 szt. oraz Jodła pospolita 1 szt.rosnących na działce o nr.ewid.594/2 Sandomierz Poscaleniowy,obręb 0004,własność P.K.Z.Z
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_98_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.09.2016 , wersja 1
Numer: 97/2016, Z dnia: 23.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek z dnia 23.08.2016     NK/97/2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 szt.drzewa liściastego rosnącego na działce o nr.ewid.150/3 , obręb 0001 Kamień Plebański
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_97_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.09.2016 , wersja 1
Numer: 96/2016, Z dnia: 22.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku Brzoza Brodawkowata  i 1 szt. Sosna Zwyczajna rosnące na działce o nr ewid. 969/2 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, własność  P. A. Sz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 94/2016, Z dnia: 18.08.2016, Zmieniana:  

Decyzja o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw. decyzja z dnia 18-08-2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_94_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 25.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 25.08.2016 , wersja 1
Numer: 93/2016, Z dnia: 18.08.2016, Zmieniana:  

 

NK/93/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku Świerk Pospolity rosnące na działce  o nr ewid. 2240 obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny własność  P.Z.S

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_93_2016 p z s.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 106/2016, Z dnia: 17.08.2016, Zmieniana:  

 

NK/106/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa wiąz szypułkowy rosnący na działce o nr ewid. 852, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny ,własność  P.M.T i P.M.T.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 79/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku Klon Zwyczajny  rosnący
na działce o nr ewid. 863 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.M.S
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_79_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 78/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku Modrzew  Europejski   
rosnących na działce o nr ewid. 618 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.M.S
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_78_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 86/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Decyzja o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw,
okręgowej stacji kontroli pojazdów   i samoobsługowej myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 979/11 i 979/12 przy ulicy
Lubelskiej i Długiej w Sandomierzu, gm. Sandomierz, pow. sandomierski,  woj. świętokrzyskie
.
NK_86_2016  dnia 16-08-2016 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_86_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 18.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 18.08.2016 , wersja 1
Numer: 76/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju świerk rosnący na działce
o nr ewid. 715 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P.J.P.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_76_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 77/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon  Jawor i klon Jesionolistny
rosnących na działce o nr ewid. 1503/17 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność 
Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_77_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: 91/2016, Z dnia: 16.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa  iglastego gatunku Żywotnik wschodni rosnący na działce  o nr ewid. 570 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P. R.P,T.P i ,K.P

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 100/2016, Z dnia: 12.08.2016, Zmieniana:  

 

NK/100/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew robinia akacjowa, klon zwyczajny ,świerk pospolity rosnące na działce o nr ewid. 315, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny ,własność  P.H.B,P.D.D i P.M.D.

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 75/2016, Z dnia: 09.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju jarząb rosnącego
na działce o nr ewid. 435/45  obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny użytkowanie
wieczyste  Rejonowy Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych
ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_75_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 74/2016, Z dnia: 09.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju sosna rosnąca
na działce o nr ewid. 938/10  obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny użytkowanie
wieczyste  Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_74_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 12.08.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.08.2016 , wersja 1
Numer: 90/2016, Z dnia: 09.08.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt     i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa  iglastego gatunku Świerk rosnący na działce     o nr ewid. 127 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy,  własność  P. A i. R .J

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 89/2016, Z dnia: 03.08.2016, Zmieniana:  

 

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego rodzaju  Klon  rosnący na działce  o nr ewid. 379, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, własność  P.W.M

 

 
 
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 83/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  

Wniosek z dnia 20.07.2016  NK/83/2016
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt.drzew iglastych gatunek Sosna zwyczajna 6 szt.oraz Świerk pospolity 2 szt.rosnących na działce o nr ewid.1409/2, obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny,własność P.Z.T.W.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_83_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.09.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 09.09.2016 , wersja 1
Numer: 82/2016, Z dnia: 15.07.2016, Zmieniana:  

Wniosek
ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt    i roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew iglastych, gatunek Świerk pospolity  rosnących na działce o nr ewid. 1007/4, Sandomierz Poscaleniowy, obręb 0004,własność  P.M.W.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania82_p m w..pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 29.12.2016 , wersja 1
Numer: 71/2016, Z dnia: 11.07.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk  pospolity
rosnącego na działce o nr ewid. 594/14  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność
Pani  J. U.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_71_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: 73/2016, Z dnia: 11.07.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju Świerk rosnących
na działkach o nr ewid. 70 i 71  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność Pana R.K.
oraz Pani  L. K.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_73_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: 70/2016, Z dnia: 11.07.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. krzewów rodzaju Thuja  
rosnących na działce o nr ewid. 427  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność
MAXBUT Iwona Rak, Patryk Rak Spółka Jawna
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_70_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 12.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 1
Numer: 69/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  

NK/69/2016 z dnia 2016-07-04
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju świerk  rosnący
na działce o nr ewid. 1389  obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny własność P. M. M., P. A. M.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_69_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 05.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.07.2016 , wersja 1
Numer: 68/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  

NK/68/2016 z dnia 2016-07-04
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rodzaju brzoza  rosnących na działce
o nr ewid. 929/3  obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny własność Grodno Spółka Akcyjna, Michałów
Grabina, ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_68_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 05.07.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.07.2016 , wersja 1
Numer: 67/2016, Z dnia: 24.06.2016, Zmieniana:  

NK_67_2016 Postanowienie  z dnia 24.06.2016 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw, okręgowej stacji kontroli pojazdów  i samoobsługowej myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działkach  nr ewid. 979/11 i 979/12  przy ulicy Lubelskiej i Długiej w Sandomierzu, gm. Sandomierz, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie.”
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_67_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 28.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.06.2016 , wersja 1
Numer: I/1/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  

UA/1/2016  Formularz  C
KARTA  INFORMACYJNA  DLA  PROJEKTU  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI” w Sandomierzu i terenów przyległych
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.06.2016 , wersja 1
Numer: I/2/2016, Z dnia: 22.06.2016, Zmieniana:  

UA/2/2016 Formularz F
KARTA  INFORMACYJNA  DLA  PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO osiedla „KAMIEŃ PLEBAŃSKI”  w  Sandomierzu i terenów przyległych
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 22.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.06.2016 , wersja 1
Numer: 64/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

NK/64/2016 z dnia 2016-06-20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju jarzębina i świerk
rosnących na działce o nr ewid. 1503/23  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny  Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 27-600 Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_64_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 63/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

NK/63/2016 z dnia 2016-06-20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rodzaju topola na działce
o nr ewid. 278  obręb 1 Kamień P własność  Pani  E. K. B.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_63_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 66/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

NK/66/2016 z dnia 2016-06-20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew rodzaju wierzba rosnąca
na działce o nr ewid. 729/10  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny  Nasz Dom Wspólnota
Mieszkaniowa ul. J. Słowackiego 7 27-600 Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_66_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 65/2016, Z dnia: 20.06.2016, Zmieniana:  

NK/65/2016 z dnia 2016-06-20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju świerk  rosnącego
na działce o nr ewid. 1326 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy użytkowanie wieczyste   
Pan R. K.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_65_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 61/2016, Z dnia: 17.06.2016, Zmieniana:  

NK/61/2016  z dnia 2016-06-17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 78 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni 
rosnących na działkach o nr ewid. 510/3 i 510/4  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy
własność  P. G. M.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_61_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 60/2016, Z dnia: 17.06.2016, Zmieniana:  

NK/60/2016 z dnia 2016-06-17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju świerk  rosnący
na działce o nr ewid. 811/3  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność  P. M.J.S.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_60_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 54/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/54/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rodzaju morwa,
głóg oraz klon rosnących na działkach o nr ewid. 450 i 452 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność Gmina Miejska Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_54_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 53/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/53/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju sosna i wierzba rosnące na działce o nr ewid. 966/2 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność A.K.,B.K.,B.K.,J.K.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_53_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 2
Numer: 56/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/56/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju orzech rosnącego na działce
o nr ewid. 778 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny Trwały zarząd Filia Przedszkola Samorządowego
nr 1 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_56_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 58/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/58/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju brzoza
rosnąca na działce o nr ewid. 131/2 obręb 1 Kamień Plebański własność P. R. Sz., P. J. Sz.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_58_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 57/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/57/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju robinia akacjowa
rosnących na działce o nr ewid. 155/37 obręb 2 Sandomierz Mkoszyn własność ARiMR
z siedzibą w Warszawie
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_57_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 55/2016, Z dnia: 15.06.2016, Zmieniana:  

NK/55/2016 z dnia 2016-06-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rodzaju klon i jesion
rosnące na działce o nr ewid. 651/2 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność A.K.,A.K.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_55_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 17.06.2016.
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: 72/2016, Z dnia: 10.06.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza rosnących
na działkach o nr ewid. 174/6 i 174/5  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność
Pana D.K. oraz Pani  B. K.
Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 10.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.07.2016 , wersja 2
Numer: 59/2016, Z dnia: 17.05.2016, Zmieniana:  

NK/59/2016 z dnia 2016-05-17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju świerk  rosnący
na działce o nr ewid. 1406/62  obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny użytkowanie  
Polski Związek Działkowców  Warszawa ul. Grzybowska 4
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_59_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 62/2016, Z dnia: 17.05.2016, Zmieniana:  

NK/62/2016 z dnia 2016-05-17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 m2 krzewów rodzaju cyprys  rosnących
na działkach o nr ewid. 768/3 i 768/2  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność 
P. M. S. i P. Z. S.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_62_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 20.06.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.06.2016 , wersja 1
Numer: 51/2016, Z dnia: 02.05.2016, Zmieniana:  

NK/51/2016 z dnia 2016-05-02
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew liściastych z rodzaju lipa
(2 szt. ) i  1 (szt. ) topola rosnące na działce o nr ewid. 435/52  
obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność Pana R.W.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_51_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 50/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

NK/50/2016 z dnia 2016-04-27
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew iglastych z gatunku modrzew europejski i 3 szt. drzew liściastych z gatunku brzoza brodawkowata rosnące
na działce o nr ewid. 718  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność Pani M.N.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_50_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 44/2016, Z dnia: 27.04.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na  realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych
dla Pilkington Polska Spółka z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.
Wniosek  z dnia 08.04.2016 r. uzupełniony w dniu 27.04.2016 r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_ 44 _2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 42/2016, Z dnia: 26.04.2016, Zmieniana:  

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa iglastego z gatunku
świerk pospolity rosnącego na działce o nr ewid. 171/5  obręb 4 Sandomierz

Poscaleniowy własność Pana P.N. zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_42_2016 decyzja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 49/2016, Z dnia: 26.04.2016, Zmieniana:  

NK/49/2016 z dnia 2016-04-26
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa liściastego rodzaju klon rosnącego na granicy działki o nr ewid. 1510/12 i 1510/10 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny trwały zarząd  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz własność Antczak Developer Spółka z o.o.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_49_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 38/2016, Z dnia: 25.04.2016, Zmieniana:  

NK/38/2016 z dnia 2016-04-25

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa liściastego z gatunku Topola biała
na działce o nr
ewid. 816/7 obręb 5 Sandomierz Prawobrzeżny własność Pani L.C
zam. Sandomierz i Pan R.W. zam. Sandomierz

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_38_2016 decyzja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 40/2016, Z dnia: 25.04.2016, Zmieniana:  

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 5 szt. drzew liściastych z gatunku Lipa drobnolistna
rosnących na
działkach o nr ewid. 1343/5 i 1398/14  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny
własność
Pan R.W. zam. Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_40_2016 decyzja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 45/2016, Z dnia: 20.04.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach   na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 350 relacji Sandomierz – Lubienia   ( w międzywalu rzeki Wisły pod projektowanym
kanałem żeglownym od ujścia Koprzywianki do Bulwaru Piłsudskiego).
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_ 45 _2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 43/2016, Z dnia: 20.04.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakarta nk-43-2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 34/2016, Z dnia: 19.04.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, okręgowej stacji kontroli pojazdów i samoobsługowej myjni samochodowej trzystanowiskowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz urządzeniami budowlanymi. Karta z dnia 19-04-2016 r.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_ 34 _2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 21.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.04.2016 , wersja 1
Numer: 35/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

NK/35/2016 z dnia 2016-04-18

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 21  drzew liściastych z gatunku Topola Biała, Klon Zwyczajny,
Klon Jesionolistny i 2 drzew iglastych z gatunku świerk pospolity rosnących na działce o nr

ewid. 309 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność Publimar BIS Marek Pińkowski
Sp. Jawna Z/S w Lublinie.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_35_2016 decyzja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 36/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  

NK/36/2016 z dnia 2016-04-18

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 4 drzew liściastych z gatunku Sumak octowiec na działce
o nr
ewid. 988/4 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność Pani K.P zam. Sandomierz

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_36_2016 decyzja.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 48/2016, Z dnia: 14.04.2016, Zmieniana:  

NK/48/2016 z dnia 2016-04-14
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. krzewu iglastego z gatunku żywotnik zachodni rosnącego na działce o nr ewid. 90/6  obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny trwały zarząd  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu ul. Mickiewicza 59
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_48_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 32/2016, Z dnia: 13.04.2016, Zmieniana:  

NK/32/2016 z dnia 2016.04.13

Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa iglastego rodzaju jodła  rosnącego
na działce o nr ewid. 108/5  obręb 2 Sandomierz
Mokoszyn własność Pani
E.G zam. w Sandomierzu.

Załączniki:
 
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 14.04.2016 , wersja 1
Numer: 26/2016, Z dnia: 25.03.2016, Zmieniana:  

 

NK/26/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt   i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew liściastych, gatunku leszczyna pospolita, śliwa domowa i brzoza brodawkowata rosnące na działce o nr ewid. 1500/205Sandomierz Lewobrzeżny ,  obręb 0003, własność   Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,ul. Maciejowskiego17,  27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez i dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 46/2016, Z dnia: 22.03.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew liściastych rodzaju
wiąz i jesion rosnących na działce o nr ewid. 776 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny własność Państwa S. i D.M.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_46_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 41/2016, Z dnia: 21.03.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa iglastego z gatunku
świerk pospolity rosnącego na działce o nr ewid. 171/5  obręb 4 Sandomierz

Poscaleniowy własność Pana P.N.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_41_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 04.05.2016 , wersja 1
Numer: 33/2016, Z dnia: 18.03.2016, Zmieniana:  

NK/33/2016 z dnia 2016.03.18

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew liściastych gatunku sumak octowy na działce o nr ewid. 988/4 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność Pani K.P zam. w Sandomierzu.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_33_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 19.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 19.04.2016 , wersja 1
Numer: 52/2016, Z dnia: 07.03.2016, Zmieniana:  

NK/52/2016 z dnia 2016-03-07
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju topola  rosnących
na działce o nr ewid. 1159/14  obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy użytkowanie 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_52_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 39/2016, Z dnia: 03.03.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew liściastych z gatunku Lipa drobnolistna

rosnących na działkach o nr ewid. 1343/5 i 1398/14 obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny Pan R.W.

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_39_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 28.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 28.04.2016 , wersja 1
Numer: 37/2016, Z dnia: 29.02.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa liściastego z gatunku topola biała rosnąca
na działce o nr ewid. 819/7 obręb 5 Sandomierz
Prawobrzeżny Pani L.C i Pan R.W

Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_37_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 26.04.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.04.2016 , wersja 1
Numer: 16/2016, Z dnia: 26.02.2016, Zmieniana:  

NK/16/2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40m2 krzewów z rodzaju
tuja rosnących na działce o nr ewid. 732 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy
własność Pana P.K. zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_16_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.02.2016 , wersja 1
Numer: 31/2016, Z dnia: 26.02.2016, Zmieniana:  

Decyzja zezwolenie na usunięcie 2 drzew iglastych świerk kłujący
rosnących na działce o nr ewid. 256 obręb 3 Sandomierz
Lewobrzeżny własność Pana D.S.zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_31_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 07.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.03.2016 , wersja 1
Numer: 29/2016, Z dnia: 24.02.2016, Zmieniana:  

ecyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew iglastych rodzaju
jodła, świerk,choina i 4 krzewów ozdobnych z rodzaju lilak,
kalina, jaśmin, jaśminowiec rosnących na działkach o
nr ewid. 498/4 i 498/7 obręb 4 Sandomierz Poscaleniowy własność
Pana M.K. zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_29_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 07.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 07.03.2016 , wersja 1
Numer: 27/2016, Z dnia: 22.02.2016, Zmieniana:  

 

NK/27/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa liściastego, gatunku wierzba wiciowa rosnąca na działce o nr ewid. 1356 Sandomierz  Prawobrzeżny,  obręb 0005, własność   Parafia Rzymsko Katolicka p. w .M.B. Królowej Polski ,  ul. Lwowska 12a,27-600 Sandomierz

Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 13/2016, Z dnia: 19.02.2016, Zmieniana:  

NK/13/2016 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 4 drzew z gatunku świerk
pospolity oraz 2 drzew z gatunku świerk kłujący rosnących na działce
o nr ewid. 201/2 obręb 1 Kamień Plebański stanowiącym własność
Pani K.B. zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_13_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.02.2016 , wersja 1
Numer: 25/2016, Z dnia: 17.02.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na sunięcie 1 drzewa iglastego rodzaju
świerk rosnącego na działce o nr wid. 652/3 obręb 4 Sandomierz
Poscaleniowy współwłasność ałżeńska Państwa DiW.G. zam.
w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_25_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 11.03.2016 , wersja 1
Numer: 23/2016, Z dnia: 17.02.2016, Zmieniana:  

 

NK/23/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa iglastego, gatunku świerk kłujący rosnący na działce o nr ewid. 1288 Sandomierz Poscaleniowy ,  obręb 0004, własność  P.Ł.D.

Załączniki:
ikona pliku do pobrania_23_ zz d doc.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 24/2016, Z dnia: 17.02.2016, Zmieniana:  

 

NK/24/2016

 

Wniosek

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt                   i roślin

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew iglastych, gatunku świerk pospolity rosnących na działce o nr ewid. 41 Sandomierz Lewobrzeżny ,  obręb 0003,własność  P.I.G i P. O.W

Załączniki:
ikona pliku do pobrania_24_i g o w doc.pdf
Informacja zatwierdzona przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016.
Opublikowana przez Izabela Prawda dnia 30.12.2016 , wersja 1
Numer: 47/2016, Z dnia: 15.02.2016, Zmieniana:  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew liściastego  rodzaju śliwa
i krzewu rodzaju Leszczyna  rosnących na działce o nr ewid. 1500/274
obręb 3 Sandomierz Lewobrzeżny użytkowanie wieczyste Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 oraz zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa liściastych  rodzaju klon rosnącego na działce 1500/205 obręb 3 Sandomierz
Lewobrzeżny zarząd nieruchomością  Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Maciejowskiego 17
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_47_2016 wniosek.pdf
Informacja zatwierdzona przez Michał Gleń dnia 09.05.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 09.05.2016 , wersja 1
Numer: 14/2016, Z dnia: 11.02.2016, Zmieniana:  

NK/14/2016 Decyzja -zezwolenie na usunięcie 40m2 krzewów z gatunku cyprysik
Lawsona rosnących na działce o nr ewid. 732 obręb 4 Sandomierz
Poscaleniowy własność Pana P.K.zam. w Sandomierzu.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniank_14_2016.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 26.02.2016.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 26.02.2016 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony